نویسنده = فریده پروج
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد سید شرف الدین به (گفت وگوى بین مذهبى)

دوره 21، شماره 124، پاییز 1383، صفحه 76-109

حسن جمشیدی؛ فریده پروج