سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


دین و سیاست

 

شماره 3

 

سیاست و حوزه هاى علمیه(1) 59.

ـ تعریف سیاست60.

ـ سیاست و مکتب61.

ـ زندگى اجتماعى 62.

ـ مسؤولیت عمومى64.

ـ تعهد در برابر امت اسلامى67.

ـ مسؤولیت علماء68.

ـ نتیجه و جمع بندى69.

شماره4

 

سیاست و حوزه هاى علمیه (2) 83.

ـ شعائر در اسلام 83.

ـ شعائر از نگاه لغت84.

ـ اهمیت شعائر در اسلام84.

ـ شعائر اسلامى و مسائل سیاسى85.

1. مسجد85.

( 271 )

الف. مسجد در نگاه قرآن 86.

ب. مسجد در نگاه روایات88.

ج. مسجددر نگاه تاریخ89.

2. اذان 90.

اذان و نقش و اهمیت آن90.

اذان و موضع گیرى مخالفان91.

3. نماز جماعت 93.

4. نماز جمعه 94.

نماز جمعه در تاریخ94.

اهمیت نماز جمعه95.

خطبه جمعه 96.

نماز جمعه و موضع گیرى منافقان97.

ـ نتیجه 98.

ـ شعائر و حوزه هاى علمیه99.

شماره 5

 

سیاست و حوزه هاى علمیه(3)77.

ـ شعائر در اسلام77.

جایگاه اعیاد در اسلام78.

ـ عید و پرستش خداوند یکتا79.

ـ عید و نقش آن در حل مشکلات اجتماعى80.

ـ عید و نقش آن در مسائل سیاسى81.

ـ حج از شعائر بزرگ اسلام82.

ـ حج و رابطه آن با ولایت 82.

ـ ضرورت به پا داشتن حج85.

ـ حج و سیاست85.

ـ حج و نقش آن در ریشه کن کردن فقر86.

ـ حج و تکامل روح87.

ـ حج و حوزه هاى علمیه 88.

شماره6

 

سیاست و حوزه هاى علمیه(4)93.

ـ لزوم حکومت اسلامى93.

ـ در دیدگاه عقل94.

ـ در دیدگاه روایات96.

ـ سیره پیامبران و تشکیل حکومت100.

ـ پیامبر اسلام و حکومت102.

ـ امامان و تشکیل حکومت106.

ـ على(ع) و تشکیل حکومت107.

شماره 7

 

سیاست و حوزه هاى علمیه(5)/ 89

ـ لزوم حکومت اسلامى [در سیره امامان]89.

امام حسن(ع)90.

امام حسین(ع)90.

امام سجاد(ع)91.

امام باقر و امام صادق(ع)93.

امام هفتم و امام هشتم96.

( 272 )

و دیگر امامان99.

شماره 8

 

سیاست و حوزه هاى علمیه(6)99.

ـ لزوم حکومت اسلامى(3)99.

ـ ماهیت قوانین اسلامى100.

1. جهاد100.

2. دفاع از مرزها102.

3. قوانین مالى104.

4. رهایى مستضعفان105.

5. اجراى حدود106.

6. لزوم ایجاد همبستگى108.

7. جامعه برتر110.

8. مسؤولیتهاى رهبر111.

الف. در مسائل فرهنگى و عقیدتى111.

ب. در مسائل اقتصادى112.

ج. در مسائل اجتماعى112.

د. در مسائل سیاسى و نظامى112.

9. متفکران اسلامى و تشکیل حکومت113.

شماره 9

 

پیامدهاى جدایى دین از سیاست113.

ـ اثرپذیرى استنباط 115.

الف. استنباط در مسائل سیاسى اجتماعى116.

ب. اثرپذیرى فقه118.

ـ مسائل اقتصادى119.

شماره 11

 

پیامدهاى جدایى دین از سیاست(2) 113.

ـ اثر پذیرى تبلیغ 113.

ـ تبلیغ و سیاست 114.

ـ پیدایش مکاتب و گرایش به آنها 117.

ـ از دست دادن قدرت و تسلط بیگانه 119.

ـ خدمت به دشمن121.

ـ از دست دادن تقواى سیاسى اجتماعى 122.

شماره 12

 

تألیف اهل قبله 105.

ـ پیامدهاى تلخ تنازعات فرقه اى

1. فرسایش نیروى انسانى مسلمین 106.

2. نابودى میراثهاى فرهنگى 108.

3. استفاده بیگانگان از مناقشات فرقه اى 110.

ـ آتش بیاران معرکه 113.

الف. صهیونیزم جهانى و یهودیان سلطه طلب 113.

ب. حکومتهاى استبدادى در داخله ممالک اسلامى 114.

ج. زمان شناسان عالم نما 116.

( 273 )

ـ اقدامات عملى و عینى در راه همبستگى 118.

ـ شرکت گسترده علماى مذاهب در مجامع علمى سالم 120.

ـ چاپ و نشر کتب مذاهب در مراکز مذاهب دیگر 120.

ـ تبادل دانش پژوه …121.

ـ ارتباط مداوم با تحولات فکرى جوامع اسلامى 121.

شماره 13

 

جنگ در آیینه مبانى 97.

ـ صلح و همزیستى مسالمت آمیز 97.

ـ منشور مدینه 99.

ـ جنگ بدر 99.

ـ صلح حدیبیّه 100.

ـ فتح مکه100.

ـ دفاع 101.

1. دفاع از آیین 102.

2. دفاع از مظلوم 103.

3. دفاع از وطن 105.

ـ پاى بندى جمهورى اسلامى به دو اصل اساسى (صلح و دفاع)107.

ـ عراق ناقض قرارداد الجزایر 109.

ـ وفاى جمهورى اسلامى ایران به قرارداد الجزایر 110.

ـ اهمیت وفاى به پیمان در اسلام 111.

ـ وفاى پیامبر به پیمان و تعهد 112.

ـ وفاى على بن ابى طالب (ع) به عهد و پیمان 112.

ـ نقض قرارداد از دیدگاه اسلام 113.

ـ تجاوز عراق به ایران 115.

ـ طرح تجزیه ایران 117.

ـ رژیم عراق دشمن اسلام 122.

ـ پایان جنگ از دیدگاه اسلام 124.

ـ ورود به خاک عراق 127.

شماره 14

 

جنگ از نظر گاه سیاسى و حقوق بین الملل 107.

ـ سیاست خارجى آمریکا 107.

ـ ایران در برنامه سیاست خارجى آمریکا 109.

ـ موضع آمریکا در برابر انقلاب 110.

1. ترور فیزیکى و شخصیتى 110.

2. اختلاف بین شیعه و سنّى 110.

3. محاصره اقتصادى 111.

4. کودتا 112.

5. جنگ 112.

ـ زمینه سازى جنگ 112.

ـ ترسیم چهره خشنى از سیاست خارجى ایران 113.

ـ درگیرى یک کشور همسایه با ایران به نیابت از آمریکا 115.

( 274 )

ـ چرا عراق مأمور جنگ شد116.

ـ ایدئولوژى حزب بعث عراق 117.

ـ وزش نسیم انقلاب در عراق 118.

ـ غوغا آفرینى در کردستان و خوزستان 119.

ـ شعله هاى جنگ بر افروخته مى شود 123.

ـ تجاوز چیست و متجاوز کیست؟125.

ـ دفاع مشروع 126.

ـ صلح یا نبردى دیگر 127.

ـ فریاد صلح از حلقوم جنگ افروزان 128.

ـ شرایط صلح 130.

شماره 15

 

روحانیت و روشنفکران در نهضت ملى نفت115.

ـ روحانیت در نهضت ملى نفت 116.

الف.خارج از دایره سیاست117.

ب. تعقیب کنندگان سیاست تشکیل حکومت اسلامى119.

عوامل ناکامى فدائیان اسلام121.

1. نداشتن موقعیت حوزه اى 121.

2. نو بودن طرح حکومت اسلامى 121.

3. توجه نکردن به مصالح روز 121.

4. اختلاف فکرى با آیت الله کاشانى 122.

ج. اصلاح طلبان در حوزه قانون اساسى 123.

ـ مشى سیاسى آیت الله کاشانى124.

1. اهتمام به قانون اساسى 125.

2.مبارزه پارلمانى 125.

3. بى توجهى به تشکیلات 125.

4.بها دادن به جبهه ملى 126.

ـ روشنفکران در نهضت ملى نفت 127.

الف. طرفداران دربار و مخالفان نهضت ملى نفت127.

ب. روشنفکران طرفدار شرق128.

ج. روشنفکران طرفدار غرب130.

ـ عوامل شکست روشنفکران در نهضت ملى نفت:

1. فقدان آگاهى نسبت به مردم 131.

2. اهمیت دادن به بازیهاى سیاسى 131.

ـ سیر اجمالى حوادث و مسائل مورد اختلاف 132.

ـ قیام سى تیر 135.

ـ مجازات مسبّبین135.

ـ انتصابات جدید 135.

ـ نکات مبهم جریان نهضت ملى نفت/ 137

ـ نگاهى به موضوع طرفدارى کاشانى از دربار!137.

ـ همکارى دو جریان مذهبى و ملّى با زاهدى138.

( 275 )

شماره 22

 

مرزبانى انقلاب(1) 99.

ـ پاسداشت ارزشهاى انقلاب99.

1. شکست مکتب انقلاب101.

الف. روى آورى به مکاتب بیگانه102.

ب. میدان یابى مخالفان104.

2. دلزدگى از حرکتهاى سیاسى و انقلابى گرى105.

زمینه هاى دلزدگى106

الف. ورود عناصر ناباب106.

ب. جایگزینى رابطه بر ضابطه 106.

ج. برگشت به ضدارزشها106

د.گندم کاشتن و جو درویدن 108.

پیامدهاى دلزدگى109.

الف. زهدگرایى کاذب109.

ب. همرنگى با منحرفان 110.

ج. روى آورى به زندگى شخصى111.

3. تزلزل روحى مدافعان111.

4. صعوبت مبارزه با منحرفان 113.

5. بى اعتبار گشتن مباشران انقلاب114.

6. نومیدى مبارزان جهان114.

شماره 24

 

مرزبانى انقلاب(2)/ 107

ـ پدیده انقلاب 107.

ـ واژه انقلاب 108.

ـ سیر تاریخى 108.

ـ مصطلح انقلاب 110.

ـ کودتا 111.

ـ شورش 112.

ـ انقلاب و دیدگاهها113.

1. اجتماع ایده آل اجتماع بدون کشمکش115.

2. اجتماع خوب اجتماعى سازگار 115.

3. کشمکش عاملى سازنده 116.

4. تضاد سازنده دگرگونیها 116.

نگاهى دیگر118.

دیدگاه قرآن119.

ـ عدالت طلبى برترین جهاد121.

شماره 28

 

مکتب و مصلحت(1)139.

ـ حضور ایدئولوژیک در قدرت سیاسى139.

ـ انعطاف پذیرى دین در مصالح اجتماعى139.

ـ خطر خشک اندیشى یا ا نحراف140.

ـ عصر نبوت و خلافت 141.

ـ استفاده از تجارب بشرى 141.

ـ منابع تأمین بودجه 143.

جزیه 143.

( 276 )

خراج 145.

زکات 147.

ـ تغییر تشکیلات و تحول سازمانها148.

1. اختیارات والیان148.

2. تأسیس مؤسسات جدید149.

3. تکامل واحدها و نهادهاى قدیم 149.

ـ مخاصمات و معاهدات 150.

ـ قاطعیت و ملایمت 150.

ـ مقررات جنگ 151.

ـ زمان جنگ و صلح 151.

ـ شرایط معاهدات 152.

ـ اسراى جنگى 153.

ـ استفاده از مشرکان در جنگ 154.

ـ مسائل قضایى 154.

ـ مقررات خاص 155.

ـ ختام کلام 158.

شماره 29

 

مکتب و مصلحت(2) 109.

1. رابطه مکتب و مصلحت در عصر نبوت و خلافت109.

2. در عصر فقاهت اهل سنّت109.

3. در دوره امامت و فقاهت شیعى109.

ـ مصالح مرسله 109.

ـ تعریف مصالح مرسله 110.

ـ آراى اهل سنّت 111.

ـ دیدگاه غزالى 112.

ـ آراى ابن جوزیه 113.

ـ نظریات طوفى حنبلى 114.

ـ مصالح مرسله در عبادات 115.

ـ مصالح مرسله دلیل مستقل 115.

ـ نمونه هایى از مصالح مرسله 116.

ـ آراى مخالفان 117.

ـ نظریات فرقه ظاهریه 118.

ـ جمع بندى 121.

شماره30

 

مکتب و مصلحت(3) 129.

ـ آیه اطاعت اولوا الأمر130.

الف. آراى متقدمان مفسران130.

ب. آراى مفسران معاصر 137.

ج. نتیجه آراى مفسران معاصر 145.

شماره 33

 

مکتب و مصلحت (4)/ 137

ـ مبانى اهل سنت 137.

ـ اختیارات اهل سنت در فقه اهل سنت 138.

ـ مسائل جزایى138.

( 277 )

1. قتل زن مرتد138.

2. راهزنان 139.

3. یارى راهزنان 139.

4. قتل اسیر140.

5. مجازات محارب 140.

ـ مسائل دفاعى:

1. استعانت از کفار 148.

ب. صلح با کفار141.

ـ مسائل مالى:

1. تشخیص غنى و فقیر در خراج 144.

2. تصرف درمال مجهول المالک 144.

3. احیاء اراضى موات 146.

4. اراضى مفتوح العنوه 147.

5. خراج اراضى 148.

6. تعیین مالیاتها149.

ـ مسائل حقوقى و ادارى:

1. انفصال لشکریان از خدمت 150.

2. اجازه انهدام اشیاء مضرّبه جامعه151.

3. عزل قضات

4. دائره امورحسبه 152.

نتیجه و جمع بندى 153.

شماره 34

 

مکتب و مصلحت(5) 141.

ـ ارزیابى نقش مصلحت در تاریخ امامت 141.

ـ امام در دوره خلیفه اول142.

ـ دو موضع گیرى 143.

موضع اول: نارضایتى و عدم همکارى:

1. احتراز از فتنه و آشوب146.

2. فقدان قدرت146.

3. پرهیز از شتابزدگى146.

4. فکر حاکم بر جامعه147.

موضع دوم: همکارى مصلحت گرایانه:

1. حضور امام در جنگ با مرتدین148.

2. مشورت با امام در جنگ با روم148.

3. مخالفت امام با خروج ابوبکر149.

4. نگارش نامه ها توسط امام149.

ـ امام در دوره خلیفه دوم 149.

ـ موضع مشورتى 150.

ـ امام و خلیفه سوم153.

ـ موضع اعتراضى محدود158.

شماره 35

 

پویایى مکتب انقلاب97.

ـ پویایى ایدئولوژى98.

ـ مرحله اندیشه و ارائه راه حل99.

ـ پرداختن به موضوعات نو 100.

ـ حضور در مجامع علمى 102.

( 278 )

ـ آثار حضور102.

ابلاغ پیام 102.

بارورى اندیشه 103.

گستره نفوذ 105.

حذف رقیب106.

فراگیرى 108.

ـ مرحله اجرا و بازدهى 110.

ـ امکان پذیرى و گره گشایى 110.

ـ حصول پیشرفت 112.

شماره40

 

مکتب و مصلحت(6) 93.

ـ بودجه حکومت 94.

1. نظام مالیاتى 94.

2. پرداختهاى مالى 95.

3. مصادره اموال 95.

4. اجبار مالیاتى 96.

5. اموال بدون وارث 96.

ـ مراعات جوّ اجتماعى 96.

1. مدح خلفا 96.

2. نماز تراویح 97.

3. نصب قاضى ناخواسته 97.

4. نصب والیان ناخواسته 97.

5. برخورد انعطاف آمیز با خوارج97.

ـ سیستم ادارى 98.

1. حقوق و مستمرى کارگزاران 98.

2. نهادهاى نو 98.

3. سیستم بازرسى 99.

4.سازمان مدیریت99.

ـ نظام قضائى 100.

1. اختیارات قاضى 100.

2. مکان قضاوت 100.

3. اخذ اقرار 100.

4. شهادت اطفال و زنان101.

5. اختیارات حاکم 101.

ـ احکام جنگ 101.

1. غنائم جنگ101.

2. اسراى جنگ102.

3. مقابله با مرتدان102.

4. مصادره اموال محاربان103.

5. خدعه در جنگ103.

6. متخلفان از جهاد 103.

ـ حقوق مدنى 104.

1. تزویج اجبارى 104.

2. طلاق اجبارى 104.

ـ مسائل مالى 105.

الف. موارد ضمان 105.

1. ضمان نجّار 105.

( 279 )

2. ضمان طبیب و دام پزشک 106.

3. ضمان رنگرز و… 106.

4. تلف مال در حمام 106.

5. اموال تلف شده توسط حیوانات 106.

6. ضمان اموال بى ارزش در شرع 107.

ب. حریم ملک 107.

ج. موارد دیه 107.

1. تقسیط دیه 107.

2. دیه اجیر و کارگر 108.

3. تحمیل دیه بر روستاى نزدیک به مقتول 108.

4. حکم دیه بر غیرقاتل 108.

ـ حقوق اجتماعى109.

1. کار اجبارى 109.

2. حق بازنشستگى 109.

3. حق ازدواج110.

4. انتخاب مسکن110.

5. مکان کسب 110.

6. آموزش و پرورش جامعه 111.

7. منع از مشاغل خاص 111.

8. ممانعت از مهاجرت 111.

9. حبس موقت 111.

10. ابراز احساسات انسانى 112.

شماره 41

 

مکتب و مصلحت (7) خلافت علوى (قسمت دوم)129.

ـ مسائل جزایى 130.

1. مجازات مرتدان130.

2. تخریب خانه مجرمان 131.

3. مجازات جاسوسان 131.

4. تبعید متخلفان 132.

5. حبس بدکاران 132.

6. تعزیر گناهکاران 134.

7. عفو و یا تأخیر در حدود 135.

ـ شبهات و پاسخها 139.

سؤال اول: عدم انتصاب طلحه و زبیر به ولایت کوفه و بصره 139.

پاسخ:

1. رؤیاهاى طلحه و زبیر 139.

2. موقعیت کوفه و بصره140.

3. ارتباطات پیشین طلحه و زبیر با منطقه کوفه و بصره 141.

سؤال دوّم: چرا والیان عثمان را عزل کرد 141.

1. موضع گیرى مشخّص امام در دوره عثمان 142.

( 280 )

2. خواسته انقلابیون 142.

3. بى نیازى امام از ابقاى والیان 143.

سؤال سوم: چرا امام معاویه را عزل کرد 144.

پاسخ:

 

1. آیا معاویه انتصاب خویش را از طرف امام مى پذیرفت 144.

2. کسب مشروعیت 145.

3. معاویه ریشه توطئه 145.

سؤال چهارم: چرا امام اجازه داد طلحه و زبیر از مدینه خارج شوند 145.

پاسخ 145.

سؤال پنجم: چرا امام بر موضع مساواتخواهى و عدالتجویانه تأکید داشت146.

پاسخ 147.

شماره 45

 

نشر و تحلیل اخبار از دیدگاه اسلام 149.

ـ حس کنجکاوى و اخبار جدید 149.

ـ گوناگونى اخبار 150.

ـ بازتاب اخبار150.

ـ انگیزه هاى گزارش دهندگان و شنوندگان 150.

ـ دیدگاه اسلام 150.

1.نقل و پخش اخبار پس از تحقیق 151.

2. حفظ حرمتها هنگام نقل اخبار 152.

3. حفظ اسرار نظام در پخش اخبار157.

4. تحلیل و ارزیابى اخبار158.

5. خطوط کلى در تحلیل ابعاد مثبت اخبار159.

خطوط کلى 159.

6. چگونه با بحرانهاى سیاسى و شایعات برخورد کنیم؟164.

زمینه هاى حاکمیت و رشد اسلام آمریکایى 118.

ـ اسلام آمریکایى تبلور اسلام انحرافى 120.

ـ تعریف اسلام آمریکایى 122.

ـ راحت طلبى 123.

ـ رفاه طلبى و تجمل گرایى126.

ـ دورى از معنویات 127.

ـ ذلّت و زبونى 127.

ـ کاهش حساسیت سیاسى 127.

ـ وابستگى 128.

ـ غفلت و دورى از واقعیات 128.

ـ هلاکت و نابودى 128.

ـ زراندوزى و تکاثر طلبى 128.

ـ ذلّت پذیرى 129.

ـ تحجّر و مقدّس مآبى 130.

( 281 )

ـ روحیه نفاق 133.

ـ عدم اعتقاد به مکتب و رهبر 134.

ـ قدرت طلبى 134.

ـ ترویج فساد 134.

ـ خودبینى 134.

ـ التقاط 135.

شماره 47

 

از لابه لاى متون / 127

ـ جایگاه مجلس درنگاه آیت اللّه سید محمد تقى خوانسارى127.

شماره 50 ـ 51

 

فتواى تحریم تنباکو و پیامدهاى آن 181.

ـ بستر صدور فتوا 182.

ـ حکومت ناصرى و استعمارگران 183.

ـ ماهیت امتیازات 184.

ـ انگیزه دربار از واگذارى امتیازات 185.

ـ امتیاز رژى 188.

ـ ماهیت امتیاز رژى 189.

ـ انگیزه واگذارى امتیاز رژى 190.

ـ اهداف انگلستان 192

ـ قلعه نظامى یا احداث محل کمپانى 193.

ـ هجوم فرنگیان به ایران 194.

ـ رفتار فرنگیان با مردم ایران 194.

ـ استخدام مسلمانان 195.

ـ ترویج فحشاء 195.

ـ آغاز جنبش 197.

شیراز و تبریز 199.

اصفهان 200.

مشهد 201.

تهران 202.

ـ رهبرى میرزاى شیرازى در نهضت تنباکو 202.

ـ موضع گیرى گام به گام میرزا 202.

ـ صدور فتواى تحریم تنباکو 205.

ـ سرعت گسترش 206.

ـ حوزه نفوذ فتوا 206.

ـ نفوذ حکم از دیدگاه خارجیان 208.

ـ عکس العمل حکومت و کمپانى رژى 208.

ـ استمداد از علماء در ارائه راه حلّ 209.

ـ لغو امتیاز سخن آخر 210.

ـ پیامدها 216.

عزّت مسلمانان 216.

شکست استعمار 217.

شکست استبداد 218.

امتزاج دین و سیاست 218.

( 282 )

افزایش قدرت روحانیون 219.

ـ از زاویه اى دیگر 220.

ـ الگوگیرى 221.

ـ حرکت ضد استعمارى علماء عراق 221.

ـ نهضت مشروطیت 222.

ـ انقلاب اسلامى 222.

تحریف زدایى از چهره فتوا 224.

ـ دلائل و شواهد 225

ـ روسیه و نهضت تنباکو 228.

ـ نقد و بررسى 232.

ـ سید جمال الدین اسدآبادى 235.

ـ نقد و بررسى 237.

ـ نتیجه 238.

ـ یادآورى 238.

ـ ناصرالدین شاه و دربار 240.

ـ ملک التّجار 245.

ـ فتوا و بینش سیاسى میرزا 246.

ـ اقدامات سیاسى میرزاى شیرازى 248.

1. قضیه تنباکو 248.

2. قتل عام شیعیان افغانستان 250.

3. در راه تفاهم اهل قبله 251.

4. میرزاى شیرازى در سفر حج 253.

شماره 56 ـ 57

 

مرجعیت و سیاست315.

ـ سیاست و دیانت 316.

ـ شرایط زمان و مکان321.

ـ حوزه بغداد324.

ـ حوزه حلّه328.

ـ دوران صفویان331.

ـ دوران قاجاریان334.

ـ مرجعیت و نهضت تنباکو338.

ـ مرجعیت و نهضت استقلال عراق340.

ـ مرجعیت و نهضت مشروطه343.

ـ مراجع عصر پهلوى347.

آیت اللّه حائرى348.

آیت الله مدرس350.

ابوالقاسم کاشانى 351.

آیت اللّه بروجردى 352.

امام خمینى353.

شماره 59 ـ 60

 

ناهنجاریهاى جهان اسلام از دید سید جمال الدین اسدآبادى63.

ـ تفرقه و اختلاف 65.

ـ استبداد و وابستگى حکّام 67.

( 283 )

ـ ناهنجاریهاى اقتصادى 74.

ـ ضعف بنیه علمى و فرهنگى 77.

ـ ضعف و رخوت تفکر دینى 81.

شماره 62

 

مکتب و مصلحت (8)/ 128

ـ دوره امامت امام حسن و امام حسین(ع) 128.

ـ مراجع پنج گانه زندگى امام حسن(ع) 128.

ـ امام حسن(ع) در دوره خلفاى سه گانه128.

الف. حضور امام در فتوحات اسلامى 129.

ب. پذیرش سهم ویژه از بیت المال130.

ج. نظارت بر شورا130.

د. دفاع از عثمان به هنگام محاصره 130.

ـ امام حسن(ع) در دوره خلافت امام على(ع)131.

ـ مخالفت با حضور امام على(ع) در مدینه در ایام قتل عثمان131.

ـ پیشنهاد تأخیر بیعت 131.

ـ موافق نبودن با سفر عراق پس از خروج طلحه و زبیر 131.

ـ دیدگاه مورخان شیعى در نسبتهاى فوق131.

ـ دوره خلافت امام حسن(ع) و حوادث آن132.

1. اقدام به اعدام جاسوسان 133.

2. افزایش حقوق جنگاوران 133.

3. تسلیم جنازه ابن ملجم به شیعیان134.

4.صلح امام حسن(ع) با معاویه 134.

ـ نکته هایى پیرامون صلح136.

ـ امام حسین (ع) و مصلحت سنجى137.

ـ مرحله دوره خلافت معاویه137.

1. مراسم دفن امام حسن(ع)137.

2. شرکت امام(ع) در جنگ قسطنطنیّه139.

3. موضع امام(ع) در سالیان پایانى حکومت معاویه140.

ـ مرحله دوم (خلافت یزید)142.

ـ اولین موضع گیرى142.

ـ امام در مکه 144.

ـ امام در سفر از مکه به عراق15.

ـ سخنى در پایان 155.

شماره 65

 

فهم دینى در آزمون تدوین قانون اساسى(1)111.

ـ نخستین تجربه 111.

ـ معرفت دینى و رخدادها111.

ـ میزان اعتباریت اکثریت112.

ـ شیوه نظارت شریعت بر روند تدوین قانون112.

ـ حقوق شهروندى 113.

ـ ساختار نظام قضایى113.

( 284 )

ـ تجربه دوم114.

ـ تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران114.

ـ دغدغه شریعت خواهى114.

ـ نهاد (شوراى نگهبان)114.

ـ مسؤولیّت شوراى نگهبان 115.

ـ پرسشها و ابهامهات؟116.

1. ترکیب فقها و حقوقدانان116.

2. میزان تشخیص تغایر یا عدم تغایر116.

3. مدت مسؤولیت فقهاى شوراى نگهبان117.

ـ نظام اقتصادى 118.

ـ مالکیت شخصى120.

ـ مالکیت دولت120.

ـ نظام قضایى121.

ـ شیوه متمرکز یا غیر متمرکز122.

ـ هیأت منصفه و مشروعیت آن123.

ـ اجرت و حقوق قاضیان125.

ـ علنى بودن محاکمات قضایى125.

ـ اجتهاد قاضى و معیار قضاوت126.

ـ استیناف حکم پس از صدور128.

ـ دین و ملیّت 129.

فرامرزى بودن رهبرى129.

پرچم نمادى از دین و ملیّت130.

ایرانى الأصل بودن رئیس جمهور130.

شرایط عضویت در ارتش131.

شخصیت و حقوق زن131.

ـ دو دیدگاه گوناگون132.

الف. تردید در شأن اجتماعى زنان132.

ب. زن و برخوردارى از حقوق اجتماعى 133.

ـ آنچه در خبرگان تصویب شد134.

شماره 66

 

فهم دینى در آزمون تدوین قانون اساسى (2) 121.

ـ توضیح و یادآورى121.

ـ قلمرو آزادى122.

1. امواج انقلاب فرانسه و آزادى122.

2. آزادى به عنوان (حق) 123.

3. آزادى (حق اهمّ)123.

4. انقلاب اسلامى و آزادى124.

الف. آزادى بیان124.

ب. آزادى احزاب126.

ـ حق حاکمیت ملى129.

همسازى حاکمیت ملى با ولایت فقیه129.

ناهمسازى آن با ولایت فقیه131.

حاکمیت ملى در طول ولایت فقیه132.

ـ تفکیک قوا132.

تفکیک قوا و دموکراسى132.

( 285 )

تفکیک قوا در غرب و در اسلام133.

ولایت فقیه و قواى سه گانه134.

ـ اصل امتیاز و انحصار 135.

ـ مصونیّت پارلمانى137.

ـ تخلّفات مسؤولان 140.

شماره 67

 

فهم دینى در آزمون تدوین قانون اساسى (3) 145.

ـ یادآورى مطالب پیشین145.

ـ ولایت فقیه و حاکمیت ملى 146.

ـ رابطه فقیه حاکم و فقها 148.

ـ شرایط ولیّ فقیه150.

1. مرجعیّت 150.

2. اجتهاد152.

3. اعلمیّت 154.

4. تقوا 156.

5. عدالت157.

6. مقبولیت عمومى 157.

7. بینش صحیح سیاسى 158.

ـ مدّت رهبرى 159.

الف. عدم تعیین زمان براى رهبرى159.

ب. محدوده زمانى رهبرى 161.

ج. دیدگاه تفصیلى 162.

ب. ده سال یکبار 162.

ـ رهبرى و قواى کشور163.

1. تعیین ریاست جمهورى 163.

2. امضاى حکم ریاست جمهورى 163.

3. برکنارى ریاست جمهورى 164.

ـ رهبرى و مجلس 165.

ـ حق انحلال مجلس165.

ـ رهبرى و قوه قضائیه 166.

ـ نصب عالى ترین مقام قضایى 166.

شماره 70 ـ 71

 

حکومت اسلامى در عصر انتظار 185.

ـ مشروعیت و عدم آن در دوران غیبت185.

ـ دلیلهاى طرفداران عدم مشروعیت حکومت 186.

1. فراگیرى ستم و فساد از نشانه هاى ظهور186.

نقد و بررسى 187.

2. ممنوعیت قیام در عصر غیبت 194.

نقد و بررسى 195.

تأیید امامان(ع) از قیام علویان 308.

3. تشکیل حکومت در عصر غیبت دخالت در قلمرو امام معصوم315.

نقد و بررسى216.

( 286 )

شماره 99

 

امام على و آزادى اجتماعى 252.

ـ مفهوم آزادى 252.

ـ آزادى اجتماعى 253.

ـ امام على(ع) و ارزشهاى اجتماعى 254.

الف. اندیشه 254.

ب . رفتار 255.

ـ شاخصهاى آزادى اجتماعى 256.

1. مشارکت و بیعت 256.

2. مشاوره 257.

الف. اندیشه 257.

ب. رفتار 258.

3. آزادى گفتار 258.

ـ جریانهاى فکرى زمان امام على 258.

1. گروه همسو 258.

2. بى تفاوتها 259.

3. قومیت حمرا 260.

4. حزب عثمانیه 261.

5. خوارج 261.

نهادینه شدن آزادى 263.

تصویر دولت اسلامى در آیینه نهج البلاغه 293.

الف. اندیشه سیاسى 300.

ب. نظام ادارى 307.

ج. استراتژى نظام 312.

د. اندیشه اقتصادى 320.

عدالت و اقتدار در سیره گفتارى امام على(ع) 60.

ـ ارزش عدالت در سنت سیاسى 61.

ـ جدایى اخلاق و سیاست در نظریه سیاسى جدید 64.

ـ مفهوم قدرت و اقتدار سیاسى 67.

ـ نقد مفهوم جدید از عدالت 70.

عدالت در فلسفه سیاسى اسلام 72.

ـ کاربردى اقتدار 73.

ـ فلسفه اقتدار 75.

ـ اقتدار منفى 79.

ـ مشروع بودن اقتدار 80.

ـ ویژگیهاى مشروعیت 81.

عدالت در هندسه سیاسى امام 84.

ـ تساوى اجراى قانون 88.

ـ اقتدار سیاسى عادلانه 89.

ـ استراتژى عدالت 91.

دنیاگرایى در سیاست 92.

ناسازگارى عدالت و اقتدار 96.

( 287 )

اندیشه هاى سیاسى  فقهاى شیعه

 

شماره 54

 

اندیشه سیاسى فقیهان شیعه(1) شیخ مفید89.

ـ امام سلطان فقیه90.

ـ ارتباط با حکومتهاى جائر 94.

حقوق مالى در عصر غیبت98.

ـ اختیارات حکومت103.

ـ نماز عبادى سیاسى جمعه108.

ـ مؤخّره109.

شماره 61

بررسى دو اندیشه (سید جمال الدین اسدآبادى و عبده) 69.

ـ فریاد اسلام در زمهریر سکوت69.

ـ یادآورى دو نکته 71.

ـ تغییرات اجتماعى71.

ـ منادى انقلاب74.

ـ دعوت به اصلاح 77.

ـ شیوه هاى متفاوت (سید و عبده)80.

1. عبده و سیاست گریزى80.

2. عبده و تقدم اصلاح فرهنگى83.

3. عبده و عنایت به کادرسازى84.

4.عبده و سیاست مدارا با استعمار86.

5. عبده و عدم آمادگى جهان اسلام براى دموکراسى89.

6. عبده و پرهیز از درگیرى93.

7. عبده و مخاطبان ویژه93.

8. عبده و فردگرایى94.

ـ علل تفاوت؟95.

1. شکست قیام عرابى پاشا و ناامیدى عبده97.

2. ناکامیهاى ظاهرى سید و تردید عبده در شیوه سیّد98.

3. خردگرایى عبده و روح حماسى سید99.

اصول حرکت اصلاحى سید جمال الدین اسدآبادى105.

ـ احیاء فکر دینى و اصلاح طلبى اسلامى106.

ـ سیدجمال سرسلسله مصلحان 106.

ـ مصلح عالم اسلام107.

( 288 )

ـ بازگشت به اسلام راستین109.

ـ معرفى چهره حقیقى اسلام112.

1. پیوند دین و سیاست115.

2. ضرورت اجتهاد116.

3. پالایش معارف علمى و دینى117.

4. مقابله با تفکر الحادى118.

5. پاسخ به شبهات120.

6. خرافه زدایى 121.

اتحاد جهان اسلام126.

ـ سید جمال فریاد اتحاد126.

ـ سید و اندیشه اتحاد جهان اسلام127.

ـ مفهوم اتحاد129.

ـ تلاشهاى عملى در راه همبستگى130.

1. دعوت مسلمانان به انجام تکالیف دینى130.

2. ارتباط عالمان و متفکران اسلامى131.

3. ایجاد جمعیت عروه132.

4. ایجاد مؤتمر اسلامى133.

5. طرد عوامل تفرقه 136.

6. تلاش در راستاى اتحاد دولتهاى اسلام138.

ـ دفع شبهه145.

ـ مبارزه با استعمار 150.

ـ تمایز تمدّن و استعمار150.

ـ افشاى چهره استعمار151.

ـ مبارزه با استعمار مهمترین تکلیف154.

ـ شیوه مبارزه با استعمار156.

1. جهاد و پیکار156.

2. غیرت دینى158.

3. مبارزه با غرب زدگان159.

4. مبارزه با ترس و یأس161.

5. تقویت بنیه علمى و فنى مسلمانان162.

ـ راههاى تقویت علمى و فنى164.

1. اهمیت به فلسفه164.

2. ترجمه آثار به زبانهاى بومى164.

3. علم درخدمت اسلام165.

4. استفاده از رقابتهاى استعمارگران165.

5. تلاش در راه اتحاد170.

6. استمداد از عالمان دینى171.

ـ عکس العمل استعمار در برابر سیّد172.

ـ نسبتهاى ناروا (به سید)181.

1. الحاد بى دینى182.

2. با بیّت 187.

3. فراماسونرى189.

ـ اخراج با استعفاء191.

شماره 75

مواضع واقع بینانه مقدس اردبیلى در برابر

( 289 )

شاهان صفوى115.

ـ انگیزه شاهان صفوى از رسمى شناختن شیعه117.

انگیزه مذهبى117.

جایگاه شیعیان118.

پایدارى در برابر حاکمان مخالف120.

ایجاد وحدت سیاسى122.

ـ عالمان شیعى و شاهان صفوى122.

ـ منصب شیخ الاسلامى محقق کرکى124.

ـ انگیزه هاى همکارى عالمان شیعى با شاهان صفوى127.

اجراى احکام اسلامى و ترویج تشیع129.

جلوگیرى از انحراف130.

ـ گسترش شبکه تبلیغاتى مسیحیت130.

ـ صوفى گرى132.

ـ محقق اردبیلى و شاهان صفوى133.

ـ نوع رابطه با پادشاهان ستم134.

ـ موضع عملى محقق اردبیلى136.

شماره 76 ـ 77

 

مبانى فکرى سیاسى نائینى154.

ـ زمان شناسى افکار سیاسى نائینى154.

ـ انتقاد نائینى از فقیهان155.

ـ نائینى و روشنفکران غربزده156.

ـ بایستگى تأسیس حکومت158.

ـ حکومت استبدادى159.

ـ مبانى نظرى160.

ـ نامشروع بودن حکومت استبداد161.

ـ سیره عقلا بر عدم مشروعیت164.

ـ حکومت مشروطه164.

ـ مبانى نظرى165.

ـ سیره خردمندان165.

ـ اصل شورا166.

ـ بایستگى حکومت مشروطه166.

ـ عزت و استقلال مسلمانان168.

ـ ولایت فقیه168.

ـ اصول مشروطیت170.

ـ مجلس شوراى ملى171.

ـ مشروع بودن همه پرسى171.

ـ شورایى بودن نظام اسلامى171.

ـ بایستگى رهایى از استبداد173.

ـ وفاى به عهد173.

ـ وکالت سیاسى173.

ـ امر به معروف و نهى از منکر175.

ـ اعتبار رأى اکثریت176.

ـ سیره عقلا176.

ـ قانون اساسى178.

ـ اصالت اندیشه هاى نائینى181.

( 290 )

نقد و بررسى182.

فقاهت و سیاست189.

ـ آگاهیهاى تکمیلى براى فقیه189.

ـ پیوند درونى دین و سیاست190.

ـ جهت گیرى دین به سوى تأسیس جامعه دینى 191.

ـ ارتباط همگانه دین و زندگى192.

ـ حکومت پشتوانه اجراى قوانین دین193.

ـ عناصر سیاسى در اندیشه اسلامى194.

ـ منشأ تفکر (جدایى دین و سیاست) 196.

ـ رویکرد سیاسى فقیهان197.

ـ تکاپوى سیاسى فقیهان197.

ـ تلاش سیاسى شیخ طوسى ابن زهره و علامه حلّى199.

ـ تدبیر سیاسى شهید اول200.

ـ تلاشهاى سیاسى شهید ثانى201.

ـ فعالیت سیاسى عالمان در دوران صفوى201.

ـ حرکت سیاسى عالمان در دوران قاجار203.

ـ مبارزه نائینى با نیروهاى انگلیسى در عراق204.

ـ میراث فقه سیاسى205.

ـ آراى سیاسى ـ اجتماعى شیخ مفید205.

ـ آراى سیاسى شیخ طوسى207.

ـ تئورى حکومت اسلامى از سوى نائینى208.

ـ اجتهاد در مسائل و رخدادهاى سیاسى210.

ـ عناصر اثرگذار در اجتهاد212.

ـ فتواى تحریم تنباکو215.

ـ بایستگى آشنایى با تاریخ سیاسى اسلام216.

ـ آمادگى براى شکستها و برنامه براى پیروزیها219.

نائینى در نهضت مشروطه223.

ـ ایران در اواخر حکومت قاجار223.

ـ نقش عالمان دین در مشروطه223.

ـ شخصیت نائینى226.

ـ استبداد صغیر228.

ـ شبهه افکنیها و خرده گیریها229.

ـ نقش نائینى در زدودن شبهه ها230.

ـ ارائه اندیشه سیاسى اسلام از سوى نائینى231.

ـ کژروى مشروطیت و موضع نائینى234.

ـ مثلث شوم235.

ـ موافق و مخالف مشروطه237.

ـ دلسردى نائینى از مشروطه238.

نائینى در برابر استبداد244.

ـ پندارهاى نادرست245.

ـ نائینى پیش از مشروطه246.

ـ نائینى و جنبش ضداستبدادى مشروطه247.

ـ حضور پر تکاپوى نائینى در نهضت مشروطه248.

ـ ماهیت رضاخان249.

ـ ریاکاریهاى رضاخان250.

ـ موضع نائینى در برابر رضاخان252.

ـ جمهورى خواهى253.

( 291 )

ـ تلگراف علماى تبعیدى254.

ـ داستان تمثال256.

ـ نشانه هاى ساختگى بودن این داستان259.

ـ بیانیه مشترک نائینى و اصفهانى262.

ـ جعلى بودن این بیانیه263.

ـ دیدار نائینى با رضاخان264.

ـ جعل تلگراف تبریک 265.

ـ مبارزه مدبرانه نائینى با رضاخان267.

شماره79

 

شهید صدر منادى وحدت153.

ـ مفهوم اتحاد 155.

ـ محور اتحاد157.

ـ زمینه هاى اتحاد 159.

ـ روابط متقابل على و خلفا161.

ـ ائمه و وحدت اسلامى162.

ـ عالمان معاصر شیعه و وحدت163.

ـ راههاى دستیابى به وحدت164.

1. پیوند عالمان اسلامى 165.

2. احیاى شخصیت اسلامى مسلمانان167.

3. شناخت دشمن مشترک169.

استعمار دشمن مشترک مسلمانان170.

4. احترام متقابل173.

5. تشکیل کنگره بین الملل اسلامى176.

6. مبارزه با تعصبّهاى قومى177.

ـ پاسخ شهید صدر به شیخ عیسى خاقانى179.

ـ تأثیرپذیرى شهید صدر از شرف الدین181.

شماره 81 ـ 82

 

دیدگاههاى شهید مصطفى خمینى درباره ولایت و حکومت اسلامى281.

ـ پیوند دین و حکومت284.

ـ دیدگاهها 288.

ـ نقد جداپذیرى دین و حکومت در دوران غیبت288.

ـ دلیلهاى ولایت فقیه291.

ـ قلمرو ولایت فقیه294.

ـ ولایت مطلقه فقیه299.

ـ اقسام ولایت302.

ـ شرایط حاکم اسلامى304.

ـ ولایت یا وکالت و نیابت حاکم اسلامى311.

1. نظریه نصب313.

2. نظریه انتخاب314.

تلاشهاى سیاسى و اجتماعى شهید آقا مصطفى خمینى320.

ـ سید مصطفى بازوى توانمند امام321.

ـ مبانى مبارزه سیاسى و اجتماعى آقا مصطفى324.

الف. اسلام دین سیاست و اجتماع324.

( 292 )

ب. امر به معروف و نهى از منکر325.

ج. رهایى محرومان و مستضعفان326.

د. بایستگى تشکیل حکومت اسلامى327.

ـ اصول اندیشه هاى سیاسى و اجتماعى آقا مصطفى خمینى329.

الف. اصل نه شرقى و نه غربى329.

ب. اندیشه جهانى335.

ـ اولویتهاى مبارزاتى326.

هجوم به کانون فسادها (نظام سلطنتى)337.

تشکّل و سامان دارى سیاسى341.

ـ آگاهى به زمان342.

ـ آینده نگر و تیزبین343.

حفاظت بیت امام از رخنه نابابان344.

شناخت ترفندهاى دشمنان345.

آقا مصطفى و روشهاى مبارزه347.

1. دعوت به مبارزه با زبان و قلم347.

2. مبارزه منفى348.

3. مبارزه قهرآمیز350.

شماره 83

 

اسلام و سکوت قانون98.

ـ نیاز انسانها به قانون98.

ـ آیا در سیستم قانونگذارى اسلام نبود قانون وجود دارد؟99.

ـ اهمیت بحث از بود و نبود خلأ قانون در اسلام100.

ـ پیشینه موضوع101.

ـ دیدگاههاى فقها102.

1. موافقان سکوت قانون102.

2. مخالفان سکوت قانون104.

3. دیدگاه سوّم107.

ـ دیدگاه علامه نائینى در سکوت قانون107.

ـ دیدگاه شهید صدر109.

ـ دیدگاه سید محمود هاشمى و سید کاظم حائرى110.

ـ دیدگاه علامه طباطبائى110.

ـ دیدگاه استاد مطهرى110.

ـ تفاوت دیدگاه سوم با نظر اهل سنت111.

ـ مفهوم سکوت قانون از نظر علماى شیعه112.

ـ فلسفه فراغ قانونى 116.

ـ سکوت قانون کاستى یا کمال دین؟118.

ـ دیدگاه شهید صدر در سکوت قانون118.

شماره 84

 

شیوه پرسازى خلأهاى قانونى103.

ـ اهمیت بحث104.

ـ حکومت اسلامى و خلأهاى قانونى104.

الف. دوره حضور105.

( 293 )

ب. دوره غیبت106.

ـ دلیلهاى قانونگذارى از سوى حکومت اسلامى107.

1. قرآن و پیروى از اولى الامر107.

شرایط پیروى از اولى الامر در نزد مفسران عامه110.

2. روایات111.

3. دلیل عقل 115.

ـ قلمرو اختیارهاى حاکم در پرسازى خلأهاى قانونى117.

ـ دیدگاهها117.

الف. گستردگى حوزه مشروعیت117.

ب. اباحه به معنى الاعم119.

ج. مصلحت عمومى معیار قانونگذارى حاکم122.

ـ دیدگاه امام خمینى123.

ـ مبانى دیدگاهها126.

ـ دیدگاه اهل سنت128.

ـ نتیجه بحث132.

شماره 87

 

شیوه پرسازى خلأهاى قانونى(2)

ـ نفش مردم در قانونگذارى70.

ـ قانونگذارى در نظام اسلامى70.

ـ اجازه قانونگذارى به حاکم اسلامى72.

ـ نقش مردم و دیدگاهها75.

ـ دیدگاه نخست و دلیلهاى آن75.

1. آیات75.

2. روایات77.

نقد و بررسى 77.

ـ دلیلهاى دیدگاه دوم79.

1. آیات80.

2. روایات80.

3. سیره خردمندان82.

4. عقل82.

نقد و بررسى/ 84

ـ اعتبار رأى اکثریت92.

ـ شیوه مشورت93.

ـ شیوه نظارت بر قانونگذارى در منطقه خلأ94.

ـ معیارهاى قانونگذارى در مجلس شوراى اسلامى95.

شماره 85 ـ 86

 

جایگاه مردم در انتخاب رهبرى107.

ـ طرح بحث107.

ـ دیدگاهها109.

1. ولایت انتصابى فقیهان109.

2. ولایت انتخابى109.

3. ولایت بالفعل 110.

( 294 )

ـ بررسى دیدگاه نخست110.

ـ دلیلهاى دیدگاه نخست116.

دلیلهاى نقلى116.

دلیل عقلى126.

دلیلهاى درستى انتخاب126.

1. اصل مشورت129.

2. اصل بیعت133.

الف. بیعت و آزادى انتخاب134.

ب. حقیقت بیعت با امام134.

ج. بیعت در حاکمیت معصوم134.

د. بیعت در عصر غیبت135.

3. اصل خشنودى و آزادى135.

ـ بررسى دیدگاه دوم 136.

شماره 89 ـ 90

 

رویکرد محقق خوانسارى به سیاست187.

ـ ابعاد زندگانى محقق خوانسارى187.

ـ اندیشه سیاسى محقق خوانسارى188.

ـ گرایش مکتبهاى فقهى آن روزگار به طرح مسائل سیاسى فقهى189.

ـ اندیشه نیابت و ولایت فقیه190.

ـ محقق کرکى و اندیشه ولایت فقیه190.

ـ شهرت این اندیشه در روزگار محقق خوانسارى190.

ـ جهانگردان وگزارشگران خارجى191.

ـ دیدگاه آقا حسین و آقا جمال در این زمینه193.

ـ شبهه تضادّ194.

ـ ولایت فقیه مبناى همکارى فقیهان با شاهان صفوى195.

ـ دفع شبهه198.

ـ قدمت اندیشه ولایت فقیه198.

ـ بحثهاى دیگرى از فقه سیاسى

1. نماز عبادى سیاسى جمعه202.

پیوند نماز جمعه با نظام اسلامى203.

احیاى نماز جمعه در روزگار صفویان204.

گفت وگوهاى علمى پیرامون این مسأله204.

نگارش رساله هاى گوناگون درباره نماز جمعه204.

دیدگاهها درباره اقامه نماز جمعه205.

2. خمس و زکات در روزگار غیبت207.

دیدگاهها در چگونگى هزینه آن دو207.

دیدگاه محقّق خوانسارى در هزینه خمس208.

دیدگاه محقق خوانسارى در هزینه زکات209.

3. حکم حاکم به ثبوت هلال210.

ـ دیدگاهها210.

ـ طرح ثبوت هلال به حکم حاکم211.

ـ دیدگاه محقق خوانسارى212.

ـ تلاشهاى سیاسى اجتماعى محقق خوانسارى213.

محقق خوانسارى در مقام شیخ الاسلامى215.

( 295 )

نیابت از سلطنت218.

ـ انگیزه محقّق از همکارى با شاه سلیمان219.

ـ گونه هاى همکارى با حاکمان ستم220.

ـ روا بودن همکارى بر اساس معیارهاى اسلامى220.

شماره 91

 

قلمرو اجتماعى دین از دیدگاه شهید مطهرى224.

ـ انتظار بشر از دین224.

ـ دیدگاهها226.

ـ پیوند دین با شؤون دنیوى در منابع دینى228.

ـ جهت گیرى قرآن229.

ـ نگاه روایات233.

ـ ولایت و حکومت پیامبر اسلام(ص) 236.

ـ امامت و رهبرى محور سیاستهاى شیعى238.

ـ هدف بعثت پیامبران دنیا و آخرت242.

ـ چهار تصویر در اهداف پیامبران247.

ـ پیامبر اسلام بنیانگذار حکومت اسلامى248.

ـ رابطه تاریخى یا ذاتى249.

ـ اسلام در نگاه مسلمانان250.

ـ علل رویکرد به اندیشه جدایى دین از امور دنیوى252.

1. نشناختن درست اسلام252.

2. القاء استعمارگران 255.

ـ پیوند دین و سیاست در روزگار غیبت257.

ـ دموکراسى و ولایت فقیه261.

حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهرى272.

ـ رویکرد غیر علمى به این مقوله273.

ـ مفهوم حکومت و مشروعیت274.

ـ مشروعیت به معناى قانونى بودن275.

ـ مشروعیت به معناى حق حاکمیت275.

ـ دیدگاهها و حق حاکمیت276.

1. حق گروهى از نژادها 276.

2. حق طبقه برگزیده و اشراف276.

3. قرارداد اجتماعى277.

4. دموکراسى 277.

5. حق الهى 277.

ـ بررسى دیدگاهها278.

ـ معیار مشروعیت در اندیشه سیاسى اسلام279.

ـ دوره حضور معصومان(ع)280.

ـ دیدگاه اهل سنّت281.

ـ نقد و بررسى 282.

ـ دیدگاه شیعه در عصر غیبت282.

ـ انتصاب و انتخاب283.

ـ مشترکات این دو دیدگاه284.

ـ دیدگاه استاد شهید مطهرى286.

ـ وازنش شبهه292.

ـ رویکردهاى گزینشى و سیاسى به اندیشه هاى شهید مطهرى297.

ـ حقوق طبیعى و قرارداد اجتماعى298.

( 296 )

ـ نقد و بررسى 299.

ـ ولایت فقیه یا وکالت فقیه300.

ـ نظارت فقیه یا ولایت فقیه306.

شماره 97

 

دین و آزادى از دیدگاه شهید مطهرى112.

ـ آزادى و جایگاه آن در آثار شهید مطهرى113.

ـ اهمیت و ارزش آزادى114.

ـ پیوند دین و آزادى114.

ـ پاسخ استاد مطهرى به شبهه ناسازگارى دین و آزادى116.

ـ آزادى بیان و عقیده121.

ـ آزادى کدام عقیده123.

ـ گونه هاى آزادى عقیده و بیان126.

ـ آزادى عقیده و بیان در حکومت علوى128.

ـ برخورد امام على(ع) با خوارج130.

ـ حدود مرزهاى آزادى132.

ـ از زاویه ارزشى133.

الف. توحید133.

ب. مساوات135.

ـ از زاویه ابراز آزادى / 136

الف. در مسیر تکامل 136.

ب. به دور از فریب و گمراهى 138.

خودى و غیرخودى در فرهنگ دینى / 181

ـ خاستگاه مقوله خودى و غیرخودى182.

ـ جریان خودى و غیرخودى183.

ـ شاخصه هاى جریان خودى از نگاه مقام معظم رهبرى185.

ـ برداشتهاى ناروا از خودى و غیرخودى187.

ـ جریان خودى و غیرخودى در قرآن192.

ـ خودى و غیرخودى در روایات196.

ـ امام راحل و جریان خودى و غیرخودى202.

ـ خودى و غیرخودى از نگاه شاگردان امام204.

1. شهید باهنر204.

2. شهید بهشتى207.

ـ شهید مطهرى و جریانهاى خودى و بیگانه209.

ـ معیار خودى و بیگانه211.

ویژگى بیگانه از نگاه استاد مطهرى213.

ـ ولاء مثبت214.

ـ خودباورى و خودباختگى217.

ـ فرصت طلبان غیرخودى219.

ـ خطر ملى گرایى221.

( 297 )

اندیشه هاى سیاسى امام خمینى

 

شماره 37 ـ 38

امام و عزّت مسلمین293.

ـ عزّت مسلمانان در پناه اسلام295.

ـ آقایى مسلمانان در نگاه امام296.

1. ولایت عزّت 299.

2. ولایت ذلّت 299.

ـ آزادى و بیگانه ستیزى305.

ـ عقل و عشق دو ر کن شخصیت307.

ـ عزت در گرو داشتن شخصیت310.

ـ خلاصه سخن310.

ـ [امام خمینى] تجسّم اسلام مبارز 313.

ـ مقدمه 315.

ـ موج عشق319.

ـ طوفانى از انرژى319.

ـ اقیانوسى آرام320.

ـ قلب انقلاب322.

ـ مرد خدا324.

ـ رحمت تامّ الهى328.

امام خمینى در حدیث دیگران387.

ـ الگویى از رهبرى ایده آل388.

ـ رهبرى در مسیر ارزشمند 389.

ـ ترکیبى عملى از جامعه مدرن و شریعت 389.

ـ الگوئى جاوید 389.

ـ از بزرگترین انبیاى انقلاب 389.

ـ مزار و زیارتگاه مسلمانان و مبارزین استقلال و آزادى390.

ـ در سایه عرفان قلعه اى خلل ناپذیر 390.

ـ زدودن بیم و یأس از مسلمانان 390.

ـ جاودانگى پیام 390.

ـ بنیانگذار رنسانس اسلامى 390.

ـ رهبرى جنبش بیدارى 390.

ـ تغییر معادلات 390.

ـ شکست غرور ابرقدرتها 391.

ـ تأثیر پذیرى 391.

ـ روزنه امید 391.

ـ تغییر دهنده واقعیت سیاسى قرن بیستم 391.

ـ شایستگى اداره جامعه بشرى391.

ـ هدیه اى آسمانى درعصر ظلمت 392.

( 298 )

ـ جاودانگى روحى که او دمید 392.

ـ پرچمدار بزرگ اتحاد اسلامى 392.

ـ پدر مستضعفان 392.

ـ حیات جاوید 392.

ـ آرمانى بلند 392.

ـ
ایفاى نقش بارزى در جهان 393.

ـ خارى در چشم ستمگران 393.

ـ امام خمینى مرد قرن بیستم 393.

ـ رمز و معماى قرن 394.

ـ تغییر دهنده مسیر تاریخ 394.

ـ تاریخ مدیون مبارزه او 394.

ـ سخن در سکوت 394.

ـ احیاگرى 394.

ـ شخصیتى همیشه پیروز394.

ـ محققى شگفت آور و سیاستمدار زیرک 395.

ـ راه رستگارى 395.

ـ معمار انقلاب 395.

ـ واکنش کاخ سفید و نظام شوروى 395.

ـ حماسه آفرینى395.

ـ امام خمینى دانشمند بى نظیر قرن بیستم 395.

ـ مظهر مقابله با غرب 396.

ـ گوهرى گرانبها 396.

ـ وحشت دو ابرقدرت 396.

ـ اسطوره 396.

ـ به اعتماد آفرینى 397.

ـ اسلام استقلال و مقاومت در برابر سیطره خارجیان 397.

ـ رهبرى قدرتمند 397.

ـ ارائه طریقه اى جدید 397.

ـ رهبرى نفوذناپذیر 397.

ـ پرچمدار عدالت در عصر حاضر 398.

ـ الهام دهى 398.

ـ فقیهى نابغه 398.

ـ سازش ناپذیرى امام 398.

ـ خدمات امام 398.

ـ شکل دادن به تاریخ معاصر 399.

ـ نفوذى کم نظیر 399.

ـ صداى مظلومیت محرومین 399.

ـ مظهر عزّت اسلام399.

ـ بمب زنده 400.

ـ رهبریتى برخاسته از میراث فرهنگى 400.

ـ لزوم تعمّق در اندیشه امام 400.

ـ راه امام راه اسلام و راه نجات 400.

ـ ایجاد عصرى تازه 400.

شماره 85 ـ 86

 

ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قراءتهاى گوناگون15.

( 299 )

ـ ضرورت شناخت این مقوله15.

ـ منظور از ولایت مطلقه فقیه17.

ـ فقیهان پیشین و ولایت مطلقه فقیه20.

ـ معیارها و ترازها در به کار بستن ولایت25.

ـ تفسیرهاى نادرست از ولایت مطلقه فقیه29.

1. ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه29.

ناسازگارى ولایت با استبداد35.

علّت نگرانیها35.

2. ولایت فقیه و دخالت در زندگى خصوصى مردم36.

دیدگاهها36.

نقد و بررسى37.

معناى اولى به تصرف39.

3. فوق فقه و شریعت40.

مفهوم ولایت تشریعى40.

تزاحم احکام به هنگام اجرا42.

پاسخ به شبهه تشریع از سوى حاکم اسلامى42.

تمایز احکام حکومتى از احکام شرعى44.

4. ولایت فقیه و قانون اساسى46.

دیدگاهها46.

نقد و بررسى47.

سازگارى مصلحت سنجى فقیه و حاکمیت مردم49.

5. اجمال گویى و ابهام آفرینى50.

انواع ولایت51.

برترى معصومان(ع) از فقیه در فضائل و معنویات51.

همسانى فقیه و معصومان(ع) در امور حکومتى51.

6. تفسیرى دیگر از ولایت مطلقه فقیه52.

دولت و ولایت مطلقه52.

فقیه و ولایت مطلقه52.

ـ جمع بندى55.

جایگاه مردم در انتخاب رهبرى107.

ـ دیدگاهها109.

1. ولایت انتصابى فقیهان109.

2. ولایت انتخابى109.

ـ بررسى دیدگاه نخست110.

دلیلهاى دیدگاه نخست116.

دلیلهاى درستى انتخاب128.

1. اصل مشورت129.

2. اصل بیعت133.

معناى بیعت133.

بیعت و آزادى انتخاب134.

حقیقت بیعت با امام134.

( 300 )

3. اصل خشنودى و آزادى135.

ـ بررسى دیدگاه دوم136.

ـ ولایت یا وکالت 147.

ـ بررسى دیدگاه سوم151.

ولایت فقیه و اعلمیت157.

ـ اشاره اى به پیشینه ولایت فقیه157.

ـ ولایت فقیه و اعلمیت از دیدگاه فقیهان160.

ـ پیشنهاد بحث160.

ـ نقل اقوال فقیهان161.

ـ دیدگاه امام خمینى درباره ولایت و اعلمیت167.

ـ اعلمیت در روایات 174.

ـ شؤون فقیه174.

ـ دسته بندى روایات177.

1 . اعلمیت و قضا177.

نقد و بررسى 179.

2. اعلمیت و فتوا182.

نقد و بررسى 183.

3. اعلمیت و ولایت 185.

دعوت به خود در برابر اعلم186.

نقد و بررسى191.

ـ ناپایدارى حکومت غیر اعلم194.

ـ انتخاب کارگزاران غیر اعلم198.

ـ اعلمیت و اعقلیت200.

ـ اعلمیت همراه دیگر شرایط203.

ـ اعلمیت در قانون اساسى211.

مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینى(ره) 225.

ـ اهمیّت بحث225.

ـ مفهوم مصلحت در فقه227.

ـ جایگاه مصلحت در فقه229.

ـ نقش عنصر مصلحت در جعل احکام الهى231.

ـ نقش عنصر مصلحت در احکام حکومتى 233.

ـ ولایت و مصلحت236.

ـ مصلحت در دیدگاه شیعه و اهل سنّت240.

ـ مرجع تشخیص مصلحت243.

ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام246.

ـ حوزه مصلحت شناسى حاکم اسلامى249.

ـ ضرورت یا مصلحت250.

ـ بایستگى به پیروى از مصلحت اندیشیهاى حاکم اسلامى252.

ـ
معیار تشخیص مصلحت253.

1. حوزه مصلحت اندیشیهاى حاکم اسلامى254.

2. مصلحت اندیشیهاى حاکم اسلامى و شریعت255.

3. مصلحت اندیشى با توجّه به هدفها و برنامه هاى شریعت255.

4. پیش داشتن اهم بر مهم257.

5. استفاده از کارشناسان و متخصصان259.

( 301 )

ـ پاسخ به شبهات259.

حکم ثانوى از دیدگاه امام خمینى269.

ـ پیشینه بحث269.

ـ اهمیّت احکام ثانوى در اداره جامعه271.

ـ مصلحت نظام273.

ـ قاعده نفى ضرر274.

اضطرار 276.

حکم اکراه279.

ـ تقیه محدوده و هدف از آن280.

ـ تأثیر عناوین ثانویه در ملاکهاى احکام اولیه285.

ـ حکم ثانوى و موضوع شناسى287.

ـ نسبت میان دلیلهاى احکام ثانویه و دلیلهاى احکام اوّلیه289.

ـ جلوگیرى از یک شبهه292.

پیوند دین و حکومت در اندیشه مسلمانان295.

ـ سیره و ارزیابى مسلمانان از پیوند دین و حکومت295.

ـ معناى پیوند دین و حکومت297.

ـ پیامبر و تشکیل حکومت298.

ـ سیره خلفاء در رابطه دین و حکومت301.

ـ نگاشته هاى سیاسى در روزگار خلفا305.

ـ امامان شیعه و سیاست308.

ـ سیره امامان شیعه در یک نگاه309.

ـ حکومت اسلامى انگیزه نهضتهاى علوى316.

ـ تلاش علما و بزرگان شیعه براى بدست آوردن قدرت سیاسى318.

ـ پیشینه جدایى دین از حکومت327.

حسبه و ولایت فقیه338.

ـ راههاى اثبات ولایت فقیه338.

ـ مفهوم حسبه340.

ـ حسبه و امر به معروف و نهى از منکر341.

ـ سیر تاریخى حسبه343.

ـ قلمرو امور حسبیه347.

ـ حسبه و حکومت دینى به رهبرى فقیه349.

ـ تزاحم فقها در امور حسبیه357.

ـ نکته هایى در پیوند با ولایت فقیه و قلمرو اختیارات361.

ـ نکته پایانى363.

گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى368.

ـ اهمیت اصل ولایت فقیه369.

ـ هیاهو در هنگام طرح اصل ولایت فقیه373.

ـ توطئه انحلال مجلس خبرگان374.

ـ اصل ولایت فقیه و قراءتها376.

ـ مبناى مشروعیت376.

ـ حوزه اختیار رهبرى 379.

( 302 )

ـ دیدگاه امام درباره قلمرو اختیارات رهبرى380.

ـ شوراى بازنگرى قانون اساسى382.

ـ دیدگاهها درباره قلمرو اختیارات رهبرى384.

1. اختیارات گسترده384.

2. اختیارات محدود قانونى385.

3. دیدگاه کمیسیون رهبرى386.

شماره 94 ـ 95

 

امام و روشنفکران(1)290.

ـ تصویر امام از روشنفکران294.

1. روشنفکر متعهد295.

2. روشنفکر خودباخته296.

الف. روشنفکران غافل یا فریب خورده297.

ب. روشنفکران مزدور و ستیزه گر297.

3. روشنفکران بى تفاوت298.

ـ جدایى روشنفکران از روحانیت299.

ـ امام و دکتر شریعتى308.

روحانیان در هرم مدیریت نظام119.

ـ جدایى دین از سیاست121.

ـ شرف و پاکى عالمان دین123.

ـ نظارت یا اجرا؟124.

ـ نداشتن تجربه و تخصص129.

ـ خیانتهاى مدّعیان تجربه و تخصّّص130.

ـ نظر امام در توانائى حوزویان در مدیریت132.

ـ چرایى حضور؟138.

1. ماهیت انقلاب اسلامى و خواست مردم138.

2. آموزشهاى دینى141.

الف. سپردن امانتها به شایستگان141.

ب. اهتمام به امور مسلمانان143.

3. فقه تئورى کامل146.

4. ارزیابى عملکردها148.

5. تجربه تاریخى151.

ـ گزیده سخن 154.

رسالت حوزه ها در اندیشه امام خمینى67.

ـ اصول حضور سیاسى68.

ـ مفهوم سیاست69.

ـ پیوند دین و سیاست71.

ـ نظریه جدایى دین از سیاست72.

ـ پایه هاى پیوند دین و سیاست73.

ـ ساختار طبیعى دین74.

ـ سیره پیامبران و امامان معصوم(ع)82.

ـ گزیده سخن84.

ـ پاسخ به یک پندار87.

ـ على(ع) و حکومت89.

ـ صلح امام حسن(ع)91.

ـ امام صادق(ع) و ابومسلم خراسانى94.

ـ امام رضا و نپذیرفتن ولایتعهدى95.

( 303 )

ـ روحانیان وارثان پیامبران و امامان معصوم(ع)99.

ـ تشکیل حکومت اسلامى رسالت مهمّ عالمان دین102.

ـ یادآورى105.

ـ دفاع هوشیارانه از اندیشه حکومت اسلامى105.

ـ پیوند دین و سیاست در سیره مسلمانان109.

شماره 94 ـ 95

 

امام حوزه و نیازهاى نظام25.

ـ حوزه و حکومت با وصف دینى25.

ـ چیستى حوزه و حکومت27.

ـ نیازهاى نظام30.

ـ نیازهاى ساختارى و موجودیت نظام31.

1. طرّاحى ایده هاى اجتماعى دین34.

حکومت 35.

عدالت36.

مدنیت37.

2. تدوین قانونهاى دینى39.

الف. دست اندرکاران نظام40.

ب. متفکران اسلامى40.

توانمندى حوزه46.

3. روشنگرى پرسمانهاى فقهى48.

4. تأمین کادر حوزوى نظام50.

ـ نیازهاى بیرون نظام53.

1. تعهد دینى54.

2. بیدارى سیاسى59.

ـ دو رکن اساسى حاکمیت اسلامى61.

1. خداباورى61.

2. مردم باورى61.

3. وحدت ملى63.

مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى در بیان و بنان امام خمینى347.

ـ پیشینه هاى تاریخى حکومت اسلامى348.

ـ حکومت اسلامى از دیدگاه میرزاى نائینى349.

ـ امام خمینى و حکومت اسلامى351.

الف. دور نماى حکومت اسلامى در اندیشه امام352.

مشروعیت حکومت اسلامى354.

الگویابى357.

ب. حکومت اسلامى در عینیت جامعه359.

ج. حکومت اسلامى در وصیّت سیاسى الهى امام362.

انقلاب اسلامى ایران یک رویداد الهى364.

آسیب شناسى حکومت اسلامى364.

ـ عناصر مهمّ حکومت اسلامى365.

1. ملت366.

2. رهبر و شوراى رهبرى368.

( 304 )

3. قواى سه گانه368.

الف. قوّه مقننه368.

ب. قوّه قضائیه368.

ج. قوّه اجرائیه370.

ـ آسیب شناسى حکومت اسلامى371.

الف. آسیبهاى اعتقادى و مذهبى 372.

ب. آسیبهاى سیاسى و اجتماعى375.

ج. آسیبهاى اقتصادى377.

د. آسیبهاى فرهنگى و اخلاقى379.

1. انحراف مراکز علمى و آموزشى381.

2. بیگانگى از هویت تاریخى و فرهنگى383.

3. ترویج فساد و به انحراف کشیدن جوانان 384.

الهامى از امام خمینى392.

ـ نخستین بیانیه سیاسى392.

1. تفرقه عالمان دین و زیانهاى آن394.

2. هجوم دشمنان ـ به بنیانهاى دینى394.

ـ اجتماع علما398.

ـ سیره سلف صالح در همدلى و همراهى402.

شماره 96

 

سیاست و حکومت در رویکرد امام به سیره پیامبر(ص)25.

ـ همسازى دین و سیاست27.

ـ منشأ نگاه امام29.

الف. بایستگى اجراى احکام30.

ب. ماهیت و چگونگى قانونها و آیینهاى اسلام31.

ج. دفاع از اراضى32.

ـ رویکرد مسلمانان به زندگى پیامبر(ص)34.

1. رویکرد تربیت نفوس35.

2. رویکرد ایجاد جامعه دین37.

الف. عنصر غیبت و آرمان ظهور امام زمان(عج)39.

ب. عنصر واجب بودن حفظ جان39.

3. رویکرد تأسیس حکومت دینى41.

الف. ضرورت تشکیل حکومت به عنوان هدف بعثت پیامبر(ص)43.

مراحل تشکیل حکومت44.

1. آماده سازى نیروها44.

2. فضا سازى براى پذیرش حکومت45.

3. دگرگونى پایه هاى نگرش و باورهاى عمومى49.

ب. دستیابى به فضاى مادى و تشکیل حکومت49.

ج. ویژگى حکومت پیامبر(ص)51.

( 305 )

د. هدف حکومت اسلامى53.

امام و توسعه سیاسى(1)60.

ـ فرهنگ سیاسى زیربناى توسعه سیاسى63.

الف. فرهنگ سیاسى محدود63.

ب. فرهنگ سیاسى تبعه64.

ج. فرهنگ سیاسى مشارکت64.

ـ دیدگاه امام درباره فرهنگ غرب65.

الف. سرفرودآورى و فرمانبرى کامل65.

ب. روى گردانى و رد کامل 67.

ج. گزینش 68.

1. تکیه بر پیوند سیاست و دیانت74.

2. نشان دادن لایه سیاسى احکام عبادى75.

3. مسجد کانون سیاست و عبادت76.

4. بُعد سیاسى مراسم (عزادارى)77.

الف. برخورد ریشه اى و زیربنایى78.

ب. برخورد با ظواهر مراسم79.

5. تکیه بر قانون اساسى درروند مبارزات سیاسى پیش از پیروزى انقلاب اسلامى81.

6. تکیه بر فرهنگ گفتارى و نوشتارى و تولید گفتمان تازه سیاسى ـ مذهبى84.

7. درگیر کردن مقام مرجعیت با مسائل عمومى مردم85.

8. توجه امام به همه گروههاى اجتماعى مراجع طلاب جوان دانشگاهیان و توده مردم86.

9. ناسازگارى باحرکتهاى انفجارى و مسلحانه86.

10. تئورى پردازى براى پدید آوردن حکومت اسلامى91.

ـ راهبردهاى عملى امام درباره طرح توسعه سیاسى93.

ـ شعار جاودانه94.

رویکردهاى گزینشى و جناحى به اندیشه هاى سیاسى امام خمینى105.

ـ افراد و گروههاى گزینش گر108.

ـ ریشه یابى110.

1. گردآورى گزینشى سخنان امام110.

2. پیش داورى و اثرگذارى باورهاى شخص در انتخاب و نسبت یک دیدگاه به امام110.

3. سیاست زدگى111.

ـ شیوه درست شناخت اندیشه هاى سیاسى امام خمینى111.

1. نگهداشت ترازها و معیارها111.

2. جامع نگرى112.

3. توجه به مبانى فکرى امام113.

ـ ملاک مشروعیت در اندیشه سیاسى اسلام115.

ـ دیدگاه امام خمینى116.

ـ نقش مردم درحکومت119.

( 306 )

ـ حوزه اختیار ولیّ فقیه و قراءتهاى گوناگون125.

ـ نظارت فقیه یا ولایت فقیه131.

فرهنگ نقد از نگاه امام خمینى143.

ـ مفهوم نقد145.

ـ نقدپذیرى147.

ـ نقد خویش پیش از دیگران 149.

ـ جایگاه نقد و نقدپذیرى در اسلام152.

ـ ویژگیهاى بایسته ناقدان157.

الف. شناخت و تحلیل رویدادها157.

ب. پارسایى در نقد160.

ج. شرایط زمان و مکان166.

ـ ویژگیهاى انتقاد سالم168.

ـ انتقاد نه انتقام168.

ـ پاسداشت حرمت دیگران172.

ـ انتقاد خیرخواهانه176.

ـ مرزهاى انتقاد179.

ـ قانون اساسى181.

ـ محور نظام (ولایت فقیه) 184.

وحدت ملى و روح امید189.

ـ باورها و ارزشهاى پایدار دینى192

شماره 98

 

سیاست و حکومت در رویکرد امام به سیره پیامبر39.

انسان در نگاه امام40.

مبانى حکومت از نگاه امام43.

1. اصل ارزش مندى انسانها44.

2. قانون48.

3. عدالت53.

4. ایمان و باور دینى53.

ـ هدف حکومت55.

ـ هدف حکومت در نگاه امام61.

ـ قلمرو حکومت65.

ـ ویژگیهاى حاکم69.

امام و توسعه سیاسى(2)78.

الف. دموکراسى 79.

ب. آزادى88.

ـ چهارچوب آزادى89.

1. آزادى سازوار با جامعه ایرانى89.

2. آزادى در چهارچوب اسلام92.

الف. بهبود جایگاه زنان94.

ب. نگرشى نوین به مقوله هاى هنرى و ورزشى95.

3. نگهداشت مصالح کلى و کیان نظام اسلامى / 96

ـ مطبوعات و کارکرد خوشایند آنها در نگاه امام98.

( 307 )

سیاست

 

شماره 1

 

آشنایى با واژه هاى سیاسى68.

1. استعمار68.

ـ استعمار دوره باستان69.

ـ دوره استعمار جهانى70.

ـ استعمار قرنهاى 19 و 20 71.

ـ دوره استعمار جدید با نئوکولونیالیزم72.

ـ مفهوم واژه استعمار73.

ـ مبانى فلسفه سیاسى80.

ـ سیاست مدن مدنیت تمدن80.

ـ عهود و دوره هاى سیر فلسفه سیاسى82.

الف. عهد اول عهد دولت شهرى82.

ب. عهد دوم عهد فرضیه جامعه جهانى84.

ج. عهد سوم عهد فرضیه دولت ملى

د. عهد چهارم عهد رجعت به انترناسیونالیسم85.

شماره 2

 

2. آنارشیسم65.

ـ مبانى فلسفه سیاسى غرب70.

ـ فلسفه سیاسى سقراط70.

ـ فلسفه سیاسى افلاطون72.

شماره 6

 

نگرشى به رسانه هاى گروهى جهان111.

ـ ماهیت رسانه هاى خبرى غرب112.

ـ ماهیت رسانه هاى خبرى شرق120.

ـ شیوه عمل رسانه هاى گروهى استکبارى جهانى121.

1.تقسیم بندى مخاطب 121.

2.زمینه سازى دگرگونى 121.

3. جلوگیرى از اصلاحات اساسى 123.

( 308 )

شماره 7

 

شیوه خبریابى سازمانها ى جاسوسى 104.

1. جاسوسى فنى و تکنیکى 105.

2. اخبار و گزارشهاى منابع آشکار 106.

3. نفوذ در حکومتها و بکارگیرى جاسوس 109.

ـ سازمانها و شیوه استخدام جاسوس

الف . القاء وحدت ایدئولوژى 110.

ب. پرورش دراز مدت 110.

ج. گسترش روابط خانوادگى 111.

د. بهره برى از ضعفها 111.

ـ پوششهاى رائج در نظامهاى جاسوسى

1. پوشش دیپلماتیک 113.

2. پوشش مستشارى 114.

3. پوشش تجارى و صنعتى 115.

4. پوشش فرهنگى و علمى 116.

ـ همکاریهاى اطلاعاتى سازمانهاى جاسوسى 117.

شماره10

 

مبانى انتخابات 95.

ـ اهمیت مسأله / 100

ـ مشروعیت انتخابات و دلیلهاى آن 100.

1. نفى سلطه 100.

2. نفى اکراه 101.

3. خلافت انسان101.

4. شورا 102.

5. خطابهاى متوجه به جامعه 104.

6. نیاز طبیعى 105.

7. روایات خاصه در زمینه مردم و حاکمیت 106.

الف. نقش کلى مردم در حکومت 106.

ب. ارجاع به مردم در موارد خاص 107.

ج. نهى از حکومتهاى استبدادى 108.

ـ آراى فقها و متفکران اسلامى 108.

ـ پایان سخن 110.

شماره 11

 

سیستم سلطه(1) 125.

ـ معناى امپریالیسم 127.

ـ معرفى امپریالیسم 128.

ـ نظریه هائى در پیدایش امپریالیسم 129.

الف. نژادى 130.

ب. روانى 130.

ج. جامعه شناسى 132.

د. اقتصادى 132.

( 309 )

هـ. سیاسى 133.

و. فرهنگى 134.

ـ انگیزه پیدایش امپریالیسم از دیدگاه اسلام 135.

ـ تاریخچه امپریالیسم 136.

شماره 12

 

سیستم سلطه(2)91.

ـ سلطه نظامى 91.

ـ تجارى ساختن اسلحه 93.

ـ ایجاد کانونهاى بحران 94.

ـ تداوم تفرقه 95.

ـ کمک به پیشرفت صنایع نظامى 96.

ـ راههاى سلطه امپریالیسم بر ارتشهاى بومى96.

الف. تداوم آموزش و پرورش ارتشها 98.

ب. کنترل اسلحه 99.

ج. داشتن مستشار 102.

شماره 16

 

نظارت ادارى 135.

ـ سیستم ادارى موجود135.

ـ بوروکراسى غرب 136.

ـ نظارت مقدمه اى بر انقلاب ادارى موجود 139.

ـ اهمیت نظارت 140.

ـ پیامدهاى بى نظارتى140.

1. ایجاد فاصله بین دولت و ملت 140.

2. گسترش فساددر جامعه 141.

3. سقوط جامعه 141.

ـ اسلام و مسأله نظارت 142.

1.نظارت دولتى 143.

2. نظارت همگانى 144.

ـ ارشاد به حق 145.

ـ خیرخواهى براى دیگران 145.

ـ امر به معروف و نهى از منکر 146.

ـ نظارت در ادوارى از تاریخ146.

عباسیان 146.

ایلخانیان 147.

قاجاریان 148.

ـ نظارت ادارى در قانون اساسى 150.

1. مردم 150.

2. مجلس شوراى اسلامى 150.

3. سازمان بازرسى کل کشور151.

4. دیوان عدالت ادارى 151.

5. کمیسیون اصل90 151.

ـ موانع نظارت 152.

( 310 )

الف. تورّم انسانى در سیستم ادارى152.

ب. پیچیدگى قوانین 153.

ج. بى توجهى به قانون اهم و مهمّ 154.

د. بى دقتى در انتخاب نظّار 154.

هـ. شبکه هاى متعدد نظارت 155.

و. جوّ التهاب 155.

ز. تأکید بر نام و نشانى شاکى156.

شماره 17

 

در بوته فراموشى [اسناد لانه جاسوسى] 133.

ـ گسترش فرهنگ اطلاعات134.

ـ فرصتهاى پربار136.

ـ تسخیر لانه جاسوسى 137.

ـ بهره بردارى شایسته از استاد138.

ـ روشهاى صید جاسوس 141.

ـ روشهاى سلطه فرهنگى 142.

ـ احزاب در استراتژى آمریکا146.

ـ موضوعات مطروحه در اسناد148.

ـ تنظیم و تحقیق در اسناد 149.

ـ چاپ و نشر مناسب 149.

ـ ترجمه به زبانهاى زنده دنیا 150.

ـ بهره بردارى سیاسى 150.

ـ استفاده در وسایل ارتباط جمعى 151.

شماره 18

 

نگاهى به اصول کلى قانون اساسى (1)/ 121

ـ سیر قانون نگارى در ایران معاصر 121.

ـ در آمد 121.

ـ خاستگاه قانون 122.

الف. خاستگاه برونى 123.

ب. خاستگاه درونى 127.

ـ سیر قانون 129.

الف. مرحله نخست 129.

ب. مرحله دوم131.

ـ قانون اساسى مشروطه 133.

الف. اصل نظارت فقها 133.

ب. تعطیل بردار نبودن مشروطه134.

ج. تحدید امتیاز به خارجه 134.

د. اصل مساوات و حریّت 135.

ـ علل فراموشى قانون مشروطه 136.

1. ناهماهنگى بانیازهاى مردم 136.

2. نقص ناشى از تعجیل137.

3.کنارگذاشتن مردم 139.

( 311 )

شماره 19

 

نگاهى به اصول کلى قانون اساسى(2)/ 133

ـ راه استقلال133.

ـ توضیح و تذکار 133.

ـ نفوذ فرهنگى134.

الف. سلطه غربى134.

ب. سلطه شرقى139.

ج. مشکل اصلى139.

د. قانون اساسى و نفوذ فرهنگى141.

ـ شرکتهاى چند ملیّتى 142.

ـ استقراض خارجى 144.

ـ کنترل مواد غذایى 145.

ـ القاء نیازهاى جدید147.

ـ مقابله هماهنگ 149.

ـ تبلیغ حقارت ملتها 152.

شماره20

 

نگاهى به اصول کلى قانون اساسى(3)113.

ـ آزادى اندیشه 113.

ـ افقهاى روشن آزادى 114.

ـ اسارت در گستره تاریخ115.

ـ ابرهاى تیره بر آفتاب آزادى118.

1. تبلیغات119.

2. شخصیت گرایى120.

3. خرافات122.

4. تعلقات و هواهاى نفسانى 124.

5. جلوگیرى از تنوّع در اندیشه ها125.

6. عدم دسترسى به منابع دانش و اطلاع126.

الف. منابع دانش126.

ب. منابع اطلاع126.

ـ واپسین گفتار129.

تحلیلى بر مسئله مشارکت مردم 131.

ـ رابطه مشارکت مردم و ارزشهاى الهى 132.

ـ ابعاد مشارکت و نقش مدیریت133.

ـ معیار تشخیص انحراف تلاش136.

ـ نقش قانون اساسى در هدایت فعالیتها137.

ـ نقش آیین نامه هاى اجرایى139.

ـ نقش برنامه ریزى 139.

ـ اصلاح فرهنگ عمومى مردم 140.

شماره21

 

نگاهى به اصول کلى قانون اساسى(4)117.

ـ تأمین آزادى 117.

1. عشق به زندگى یا حسّ حیات 118.

( 312 )

2. عزّت نفس 118.

ـ ساختار جامعه 119.

1. پروراندن روح آزادیخواهى 119.

2. رفع نیازها 121.

3. اهمیت به مردم 122.

الف. شورا 122.

ب. حق تصمیم گیرى 123.

ج. تقویت روحیه انتقاد124.

ـ راههاى تأمین آزادى126.

ـ از بین بردن هیولاى ترس 126.

ـ احترام به حق گویان و طرد چاپلوسان 127.

ـ علاج خودکم بینى 129.

ـ عدم حجاب بین دولتمردان و مردم 131.

شماره 23

 

نگاهى به اصول کلى قانون اساسى(5)111.

ـ مشارکت عمومى 112.

ـ ثمرات مشارکت عمومى 113.

الف. تعمیم احساس مسؤولیت 113.

ب. صلابت تصمیمها116.

ج. فروکشى مخالفتهاى اصولى 117.

د. سدّ نفوذ استبداد 118.

ـ حوزه هاى مشارکت عمومى 119.

1. سیاسى 120.

2. اقتصادى 121.

3. فرهنگى اجتماعى 124.

ـ موانع مشارکت عمومى125.

الف. گروههاى ذى نفوذ 125.

ب. ناآگاهى عمومى 126.

ج. ابهامهاى فقهى 126.

شماره 36

 

در آمدى بر تحلیل سیاسى 95.

ـ ضرورت بحث 97.

ـ انتظار دو چندان از روحانیت98.

ـ آگاهى بخشى سیاسى به مردم98.

ـ تحلیل وقایع سیاسى100.

ـ شناخت وضعیت کشورها 101.

( 313 )

جغرافیاى سیاسى

 

شماره 3

 

تشکیلات واتیکان70.

ـ دیپلماسى دستگاه پاپى72.

ـ موضع گیرى واتیکان در قبال ایران اسلامى76.

ـ جنگ تبشیرى علیه اسلام78.

ـ گنجینه اى از کتب خطى اسلامى در واتیکان81.

ـ فهرست ها82.

ـ نسخه هاى خطى84.

نمودار تشکیلاتى واتیکان86.

ـ آینده مسلمانان در لبنان/ 87

شماره 4

 

آشنایى اجمالى با (جغرافیاى سیاسى)(1)112.

ـ جغرافیاى سیاسى112.

ـ نقش جغرافیاى سیاسى113.

ـ مسائل جغرافیاى سیاسى115/ ـ 113

ـ موقعیت ریاضى کشور116.

ـ موقعیت نسبى کشور117.

شماره5

 

آشنایى با جغرافیاى سیاسى(2)90.

ـ شکل کشور90.

ـ شکل پاره پارگى91.

ـ مرزبندیها92.

ـ جمعیت93.

ـ مسائل نژادى و اقلیت ها95.

منابع طبیعى و تکنولوژى 97.

ـ سخنى در پایان 100.

اهداف سازمان جاسوسى103.

ـ منافع قدرتهاى اقتصادى105.

الف. استقرار حکومتهاى دست نشانده107.

( 314 )

ب. حفظ و نگهدارى حکومتهاى دست نشانده108.

ج. القاء محبوبیّت هاى کاذب110.

د. اخراج رقیبهاى موجود111.

هـ. پیچیده کردن روابط111.

و. محاصره همه جانبه کشورهاى مستقل112.

شماره 10

 

گزارشى از آرژانتین/ 116

ـ موقعیت آرژانتین116.

ـ استقلال آرژانتین116.

ـ احزاب در آرژانتین117.

ـ حزب پرونیسم118.

ـ اصول سیاست پرونیستها119.

ـ عوامل موفقیت پرون120.

ـ (اواپرون) و نقش آن در پیروزى انقلاب پرون 120.

ـ مشکلات اساسى پرون 122.

ـ اتحاد آرژانتین برزیل شیلى 123.

ـ سقوط دولت پرون 124.

ـ عوامل شکست پرونیست ها 125.

ـ دست آورد هاى حکومت نظامیان 126.

ـ واگذارى حکومت به غیر نظامیان 126.

ـ اقتصاد آرژانتین 128.

ـ کشاورزى در آرژانتین 130.

ـ خصوصیات اخلاقى مردم آرژانتین 131.

ـ رسانه هاى گروهى آرژانتین 132.