نگاهى به مطبوعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشیینه تفکرات فرهنگ نیازها روحیات :
همانطوریکه در شماره گذشته اشاره شد این بخش جهت آشنائى با سیر کلى مطبوعات جمهورى اسلامى بصورت موضوعى تنظیم گردیده و همراه با ذکر موضوعات مقالات بخشى از مطالب حائزاهمیت ذکر شده است .

هدف ازاین روش نکات زیر مى باشد:

ارائه تصویرى از مجموعه مجلات تا نمودى از فرهنگ و نیاز و روحیات جامعه باشد.

صرفه جوئى در وقت برادران دانش پژوه و علاقمندانى که طالب موضوعات مجلات مى باشند.

نکته قابل توجه اینکه یاداین مجلات و نقل قول از آنان به معناى تایید مجله یا نویسنده مقاله نمى باشد.

(حوزه

عقاید و معارف : 
(... تا رسول اکرم (ص ) در مقام عبودیت و بندگى خدا به حداعلى نرسد نمى تواند مقام فرستادگى خدا را دارا شود چرا که فرستاده خدا باید فردى اکمل باشد تا بتواند بار سنگین رسالت را تحمل کرده و به مردم ابلاغ نماید به همین مناسبت حضرت على ( ع )ازاول به بندگى حضرت رسول گواهى مى دهد آنگاه به پیامبرى و رسالتش) .

(قرآن و سنن الهى دراجتماع بشر) محمدى گیلانى پاسداراسلام شهریور 63.

(عدل الهى و مساله شر) بهاءالدین خرمشاهى نشر دانش مرداد و شهریور 63 نقد و معرفى کتاب( عدل الهى) اثراستاد شهید مرتضى مطهرى .

(نماز توحید عملى) شاهد اول شهریور 63.

(توکل پشتوانه مبارزات الهى) پیام انقلاب 7 مهر 63.

(تحقیقى پیرامون راسخان در علم و آگاهى از تاویل) مکتب اسلام مهرماه 63.

(حج تبلورى از تمامیت اسلام) شاهد اول شهریور 63 ادامه مقاله در شماره 15 شهریور درج گردیده است .

فلسفه حج (مصاحبه با آقاى فاضل موحدى لنکرانى) پیام انقلاب 10 شهریور 63.

فقه واحکام
حقوق همسران پاسداراسلام شهریور 63.

( استفتائات از حضرت امام خمینى دام ظله) پاسداراسلام مهرماه 63.

(موقعیت عقل در منابع فقه و حقوق اسلام) دفتر همکارى حوزه و دانشگاه نور علم شماره 5.

در همین شماره مقاله هاى:( تحلیلى پیرامون تعزیرات دراسلام) ناصر مکارم شیرازى و( خمس در کتاب و سنت) و( تحلیلاتى نو درباره مجاز) سیدحسین مدرسى طباطبائى نیز درج شده است .

(درجات امر به معروف و نهى از منکر) استاد شهید مرتضى مطهرى پاسداراسلام مهرماه 63.

در همین شماره مقاله( حقوق مستضعفین واحکام اسلام) درج گردیده است .

(آثاراشتباه در مسائل کیفرى) دانشگاه 

انقلاب مهرماه 63.

(نگاهى به احکام جرم فعل ناشى از ترک فعل در نظامات کیفرى) دانشگاه انقلاب شهریور 63.

شورشگران (نبرد با چه کسانى ؟) پیام انقلاب 30 تیر 63.

اخلاق و عرفان :
پیمودن روش انبیاءاز راه تهذیب نفس آیت الله جوادى آملى پاسداراسلام شهریور 63.

اشکال کنندگان مى گویند:( چه نیازى داریم که راه منطق و فلسفه را طى کنیم ؟اگر خواستیم مسائل جهان براى ما حل شود بهتر آن است که از کتاب و سنت مدد بگیریم واز راه تهذیب نفس به کمال برسیم)...! آنچه انبیا آورده اند عده اى سعى براین داشتند که روش انبیاء رااز راه تهذیب جان پیاده کنند و آن دومین مقام بحث است زیرا قبل از تهذیب نفس این سئوال پیش مى آید: شما که مى خواهى تهذیب نفس کنى آیا میل ندارى آنچه را فهمیده اى براى دیگران بازگو کنى و سخنان خودت را براى دیگران بازگو کنى و سخنان خودت را با دلیل و برهان به مقام ثبوت برسانى ؟اگر چنین قصدى دارى این همان راه منطق است) ادامه مقاله در شماره مهرماه 63تحت عنوان( راه فکرى و راه تهذیب نفس) درج گردیده است.

روش هاى درمان تکبر از کتاب چهل حدیث امام خمینى اعتصام مهرماه 63.

(تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان و راه نجات بر خلاف میل آنها رفتار کردن است هیچ راهى بهتر براى سرکوبى نفس ازاتصاف به صفت متواضعین و رفتار کردن مطابق رفتار و سیره آنها نیست . در هر مرتبه از تکبر که هستى واهل هر رشته علمى و عملى و غیر آن که هستى بر خلاف میل نفسانى چندى عمل کن)

(علم و نظام ارزشها) دانشمند شماره 5 مرداد 63 ادامه ادامه مقاله در شماره 7 مهرماه درج گردیده است .

(شرحى بر برخى از عبارات عرفانى) دانشمند ویژه نامه 20 شهریور 63.

( انسان کامل) نشر دانش مرداد و شهریور 63.

(واى بر کسانى که غیبت اهل ایمان کنند) شاهد 15 مرداد 63 در همین شماره مقالات( انسان در نظرگاه دعاى عرفه) و( اخلاق محمدى) درج گردیده است . و همچنین ادامه این مقاله و مقاله( توبه بازگشت از معصیت خدا به اطاعت اواست) درشماره اول شهریور درج گردیده است .

گذرى بر رساله حقوق امام سجاد( ع ) شاهد 15 مهرماه 63 در همین شماره : مقاله( توئى تفسیر آیه کهعص (زیارت عاشورا)

درج گردیده است .

(سخنى با طلاب جوان و عزیز حوزه مقدسه علمیه) مرتضى نجومى نورعلم شماره 5.

سیاسى : 
(کودتاى نافرجام نوژه) محمدى رى شهرى قسمت سوم پاسداراسلام شهریور 63.

طبق مدارک قطعى رهبرى کودتاى نوژه با سازمان اطلاعاتى آمریکا سیا بوده و مزدور ماموراجراى آن( شاهپور بختیار) بود. بگفته سروان ناصر رکنى : سازماندهى کودتا توسط ابوالقاسم خادم (یکى از اعضاء فعال حزب ایران ) و پس از دستگیرى او (در تاریخ 1359/02/8) بوسیله( مهندس جواد مرزبان) انجام گردیده است. (رکنى) دراین رابطه در بازجوئیهاى خود نوشته: من شک ندارم که سازماندهى سازمان کودتا درایران پس از دستگیرى خادم توسط مهندس مرزبان انجام گرفته است . این سازمان شامل یک ستاد در پاریس که در راس آن بختیار و یک ستاد درایران که بدو شاخه سیاسى و نظامى تقسیم مى شد بود.

برخورد گروههاى مختلف لبنان با حکومت ائتلافى محتشمى (سفیر) ایران در سوریه پاسداراسلام شهریور 63.

مهمترین خواست آمریکا جلوگیرى از گسترش نفوذانقلاب اسلامى و قدرت گیرى حزب الله (گروه قدرتمند لبنان به رهبرى روحانیت مبارز)است که این کار را با توافق حکومت ائتلافى نبیه برى حرکت امل بخوبى به انجام خواهد رسانید).

در همین شماره مقالات: (تفسیر قانون اساسى) و( گزارشى از جنوب لبنان) درج گردیده است .

(بسیج مستضعفین بازوى نیرومندانقلاب جهانى اسلام) پاسداراسلام مهرماه 63.

در همین شماره مقالات : (نظرى به توطئه آمریکا در کانال سوئز و دریاى سرخ) و (انتقاد آرى انتقام نه) درج گردیده است .

ارتباط فرهنگها زمینه استقلال فرهنگى (گفتگو) کیهان فرهنگى شماره 6 شهریور 63.

نکته ها و گفته ها دانشگاه انقلاب مهرماه 63.

ملاحظاتى در باب صور دفاع سرمقاله دانشگاه انقلاب شهریور 63.

براساس آمار منتشره از سوى بانک مرکزى حدود 800 میلیارد تومان نقدینگى دراختیار مردم است و کل سرمایه گذارى در 14 هزار موافقت اصولى که بعدازانقلاب صادر شده است حدود 700 میلیارد تومان بوده است که حدود 70%ازاین مبلغ را بانکها پرداخت کرده اند). (معاون هماهنگى طرح و برنامه وزارت صنایع .

نکته ها و گفته ها دانشگاه انقلاب شهریور 63.

در جستجوى راه (باغ سبز تفاهم) دانشگاه انقلاب شهریور 63.

تهاجم رژیم عراق در راستاى سیاست بین المللى استکبار جهانى سرمقاله اعتصام مهرماه 63 در همین شماره مقالات: (جنگ ایران و عراق و حقایق موجود) نوشته دکتر محمد سلیم و( گذرى بر جنبش اسلام در مصر) (بمناسبت سالگرد ترورانقلابى سادات ) درج شده است .

آفریقاى جنوبى سرزمین سیاهان ندار و سفیدان دارا) شاهد 15 مرداد 63.

سرمقاله این شماره شاهد تحت عنوان( دو نقطه آسیب پذیر؟) به انتخابات آمریکا پرداخته است .

( اولین دولت مکتبى استقرار مظلومانه) شاهد اول شهریور 63 در همین شماره مقالات: (اسلام در مبارزه با تبعیض نژادى) و( وظیفه سپاه پاسدارى ازانقلاب است) و( سیاست صلح) درج گردیده است .

(آمریکا تبلیغات دلار وانتخابات) شاهد 15 شهریور 63.

در همین شماره مقالات: (هندوستان مهد و آشتى اضداد) و (وزراى چهار ساله) و (علائم بیمارى قابیلى) درج گردیده است .

(تبلیغات ماکیاولى) شاهد اول مهر 63 در همین شماره مقالات (نگرشى بر چهار سال جنگ تحمیلى) و( خلیج فارس واستکبار) ( قانون چیست و مجرى قانون کیست ؟) درج گردیده است .

(دیپلماسى نظامى) شاهد 15 مهر 63. در همین شماره مقالات زیر درج گردیده است): هشتاد درصدامنیت کشور بعهده ژاندارمرى است ( نقش سازمان ملل در جنگ ( رژیم آل سعود و عربستان) و( مکه یکصدا جنایتکاران را محکوم مى سازد).

(موضع گیرى سیاسى) پیام انقلاب 30 تیر 63.

در همین شماره مقالات: (تسخیر لانه جاسوسى) (2) هند و چین تلافى قدرتها( (لبنان جنگ بر سر قدرت) و( درانتظار فجر عدالت):(5) درج گردیده است. (مسائل حج)(2) مصاحبه با حجه الاسلام موسوى خوئین ها پیام انقلاب 27 مرداد 63.

در همین شماره مقالات( درانتظار فجر عدالت) ( وحشت استکبار جهانى واز گسترش انقلاب اسلامى) و( هفته دولت) درج گردیده است . در شماره 10 شهریور ادامه مقالات): لبنان جنگ بر سر قدرت) ( موضع گیرى سیاسى) چاپ گردیده است .

(سالگرد ناپدید شدن امام موسى صدر)

( مى خواهیم جنوب لبنان صخره اى باشد که رویاهاى صهیونیسم بر روى آن بشکند) سروش 10 شهریور 63.

(فرقه گرائى در هند) سروش 17 شهریور 63.

در همین شماره مقالات: (اخراج اشغالگران) ( تحلیلى از رهنمودهاى امام) درج گردیده است .

( ائتلاف جنگ طلب ها (در رژیم اشغالگر قدس) سروش 7 مهر 63.

در همین شماره مقالات: (شاه حسین و 32 سال نوکرى براى اشغالگران قدس( ( اندونزى زره پوش ها خیابان هاى جارکارتا رااشغال کرده اند) و (حقوق اساسى در جمهورى اسلامى) درج گردیده است .

(مقدمه اى بر رسالت رسانه ها) سروش 14 مهر 63.

(بحثى فشرده در جامعه شناسى سیاسى واقتصادى هنگ کنگ) 14 مهر 63.

در همین شماره مقاله( کنکاشى پیرامون ویژگیها و رسالت رسانه هاى گروهى) درج گردیده است .

اقتصادى : 
(در راه ریشه کن ساختن فقر) آیت الله حسین نورى پاسداراسلام شهریور 63.

در همین شماره مقاله( اسراف واقتار) درج گردیده است و مقاله (در راه ریشه کن ساختن فقر) در شماره مهرماه 1363 درج گردیده است .

( اسناد تاریخى در قطع وابستگى اقتصادى) محمد ترکمان کیهان فرهنگى شماره 6 شهریور 63.

آنچه سبب تقویت کفر و وهن اسلام است چه معامله کردن از بیع و شراء وامتعه آنها خریده و قرض واقتراض و غیره باشد یا مطلق معاشرت واظهار خصوصیت جائز نیست .( حرره الاحقر عبدالله المازندرانى)

باید مسئله حل شود؟ (کیفیت حل مسئله زمین و خودکفائى) جهاد مرداد 63.

در همین شماره مقالات زیر درج گردیده است :

(عقب ماندگانى محیط روستایى) ( گندم آزادى) ( جهاد سازندگى تشکیلات بچه هاى انقلاب اسلامى) ( روستا منطقه مغضوب) و پیش درآمدى بر صنایع روستایى (قسمت اول) .

مقدمه اى بر نیروى انسانى بخش کشاورزى سرمقاله جهاد شهریور 63.

در همین شماره مقالات زیر درج گردیده است: جهاد و چهار سال جنگ (هفته دولت) ( روستا منطقه مغضوب) ( نکاتى چند پیرامون) ( اهمیت مشارکت همگانى مردم در سازندگى روستاها) (نگاهى به فعالیتها واقدامات جهاد سازندگى استان خوزستان) پیش در آمدى بر صنایع روستایى (صنایع کوچک هند)

(مشکل مسکن مشکل اساسى همه کشورهاى جهان) شاهد پانزدهم مرداد 63.

در همین شماره مقالات: (برنامه ریزى در راستاى شکوفائى انقلاب اسلامى ( ((1) ارائه تکنولوژى و شرکتهاى چند ملیتى) درج گردیده است ادامه مقاله( برنامه ریزى)... در شماره اول و پانزدهم شهریورماه

صنعت و کشاورزى (مسلمانان در بستر تاریخ) مکتب اسلام شماره 6 شهریور 63.

(دایره فقر گلوى مستضعفان جان را مى فشارد) سروش 27 مرداد 63.

(گرسنگى پدیده استعمار) سروش 10 شهریور( .63 درسال 1981 حدود 50 میلیون نفر در جهان از گرسنگى و سوء تغذیه جان سپردند).

در همین شماره مقالات: (محرومین متوسطین و بازاریهااین دولت و جمهورى را بپا کردند) ( قلمرو سه بخش : خصوصى تعاونى و دولتى را مشخص کنیم) درج گردیده است .

(برنامه ریزى و نظارت دقیق بخش خصوصى را فعال خواهد کرد) سروش 17 شهریور 63.

(خط انقلاب) سروش 24 شهریور 63.

( هزینه هاى نظامى در جهان) سروش 31 شهریور 63.

(مخارج نظامى کشورهاى عضو پیمان ورشو و ناتو 3.75 درصد کل بودجه نظامى جهان است) .

در همین شماره مقاله( در کوران مشکلات و شرایط جنگى حرکت براى خودکفائى شتابنده تر مى شود) درج گردیده است .

(درحاشیه رویدادهاى اقتصادى) سروش 14 مهر 63.

(تئورى ارزش کار) غلامرضا صباحى نور علم شماره 5.

فرهنگى اجتماعى : 
(وجوه و ماهیت غرب) عبدالکریم سروش کیهان فرهنگى شماره 5 مرداد 63.

( غرب براى ما یک کل است نه یک کلى . و کل غرب وحدتى اعتبارى دارد نه حقیقى واموراعتبارى نه برخورداراز وجودند نه از ماهیت . و همین کل است که تجزیه پذیر و تغذیه پذیراست) .

(نگاهى به استعمار و وجوه اقتصادى سیاسى فرهنگى و تمدنى آن) حسن حبیبى کیهان فرهنگى شماره 5.

(در ربع چهارم قرن نوزدهم استعمار یک نظام استدلالى را با بنا و بنیادى استوار تدوین کرد که به سه وجهه عمده توجه داشت :الف : وجه اقتصادى و مادى . ب : وجهه سیاسى به معنى سلطه بر جهان و دفع رقیبان . ج : وجهه تمدنى و فرهنگى .

 

ژول فرى سیاست استعمارى فرانسه را بر پایه هاى استوار بنا نهاده است در خصوص این موضوع چنین مى گوید: (سیاست استعمارى فرزند سیاست صنعتى است) . در کشورهاى غنى که سرمایه فروان است و با سرعت تکاثر مى یابد و رژیم صنعتى در رشد مداوم است ... صادرات عامل اساسى ترقى و شکوفائى عمومى و میدان بکارگیرى سرمایه هاست . بازار تقاضاى کار نیز با توجه به گستردگى بازار خارجى رونق مى یابد واز رونق مى افتد. فرى سپس از عدم امکان تقسیم کار در میان کشورهاى اروپائى سخن مى گوید و در نتیجه تقسیم کار مورد نظر وى باید به گونه اى عمل گردد یعنى کشورهاى استعمارگر بدون حساب واندازه تولید کننده مصنوعات شدند و کشورهاى زیر سلطه نیز موظف به تهیه مواداولیه و فروختن آن به( ثمن بخس) به کشورهاى صنعتى و خرید مواد ساخته شده از آنان باشند

( ارتباط فرهنگها زمینه استقلال فرهنگى (گفتگو)( کیهان فرهنگى شماره 6 شهریور 63.

( استقلال فرهنگى رکن اصلى استقلال هر مملکتى است استقلال یک مملکت فقط این نیست که از مرزهایش به وسیله قواى نظامى حمایت شود بلکه در داخل نیز باید دانشمندان نسل را صاحب شخصیت علمى و فرهنگى کنند و آنها را به توانائى هاى خودشان آشنا کنند واین حرکت و نهضت در هر زمینه اى در پزشکى در معمارى در حقوق و در رشته هاى دیگر باید صورت گیرد).

( اطراف وابعاد گوناگون مسئله غرب) محمد مجتهد شبسترى کیهان فرهنگى شماره 6.

در همین شماره مقالات: (امانت دارى در ترجمه هاى متون سیاسى( ( جنگ فرهنگى بر سر حضور و عدم حضوراسلام در عصر معاصر (مصاحبه با صافى ناز کاظم( نگاهى به قصه در قرآن) درج گردیده است .

(بررسى وارزیابى عملکرد و سیاست هاى گذشته وزارت فرهنگ و آموزش عالى در زمینه برنامه ریزى آموزشى و تحقیقات دانشگاهى و تربیت مدرس) دانشگاه انقلاب مهرماه 63.

(نگرشى بر نفوذ فرهنگى غرب درایران) اعتصام مهرماه 63.

(کتابخانه ملى در گذشته و حال) نشر دانش مرداد و شهریور 63.

در همین شماره مقالات: (نشر دانشگاهى در ژاپن( ( کتاب جیبى در جهان) قسمت دوم و( کتاب در جهان) درج گردیده است .

(بررسى میزان محرومیت روستاهاازامکانات آموزش و پرورش) جهاد شهریور 63.

(نگاهى به توزیع امکانات آموزش عالى در سطح کشور و پیامدهاى آن) جهاد مرداد 63.

(آموزش توام با پرورش) شاهد 15 مرداد 63. در همین شماره مقاله (آیا مبارزه با فساد با عقل و آزادى انسانها در تضاداست ؟) درج گردیده است .

(تامین بهداشت و درمان) شاهد 15 شهریور 63.

(تاریخ شاهد قلم) شاهد اول مهر 63.

(زیارت) پیام انقلاب 30 تیر و 27 مرداد 63.

هنر وادب :
ترجمه خوب احمد آرام کیهان فرهنگى شماره 5 مرداد 63.

(براى آنکه کتاب با نوشته اى خوب ترجمه شده باشد شرایط چندى ضرورت دارد که اجمالا به آنهااشاره خواهد شد: 1 آگاهى به موضوع 2 مطابقت ترجمه با روش درست فارسى نویسى 3 لزوم اطلاع کامل بر زبان مورد ترجمه 4از مترادفات دورى جستن 5 خالى بودن از کلمات و مشى بیگانه 6 مراعات علامات نقطه گذارى 7 پرهیزاز شتاب و بى دقتى . ( هر ترجمه باید پیش از انتشار توسط مرد صاحبنظر پر حوصله اى خوانده شود). 8انتخاب کلمات عربى یا فارسى . در همین شماره مقالات: (رونق بازار حافظ شناسى) نوشته بهاءالدین خرمشاهى ( ضرورت احیاء و حفظ آثار هنرى و باستانى) نوشته صدر واثقى درج گردیده است

(نگاهى به نمایش مکبث) نوشته ویلیام شکسپیر دانشگاه انقلاب مهرماه 63.

در همین شماره مقالات: (یادداشتى بر نمایش در پوست گربه) ( دوستى خاله خرسه) درج گردیده است .

ادبیات متعهد و سر آن از آغازاسلام تاکنون . قسمت اول دانشگاه انقلاب مهرماه 63.

ارکان علم ادب چهار چیزاست :اول قواى فطرى عقلى و آن پنج چیز است : ذکاء خیال حافظه حس و ذوق . دوم : قوانین واصول نظم نثر و حسن تالیف وانواع انشاء و شعر و فنون خطابه . سوم : مطالعه نصانیف بلغا و تتبع وافى در جزئیات آنها. چهارم : کثرت ارتیاض و تدرب در سبکهاى ادباى قدیم و تاسى به فصحا و بلغا در حل و عقد و نظم و نثر) در همین شماره : ویژنامه فرهنگى هنرى حاوى مطالب زیراست : 1 معارف هنر 2 آفات هنرمندى 3 داستان آن کشته بناحق 4 هنرهاى نمایشى (گریز به صحراى کلابلا) 5 تاریخچه معمارى مساجد درایران) . همچنین در شماره شهریور ماه دانشگاه انقلاب مقالات زیر درج گردیده است: (نقدى بر نمایشنامه پلکان) ( یادداشتى بر نمایش ماهان کوشیار) (دشمنى عاقلان زین سان بود) .

 

مقدمه اى در باب مرثیه سرایى دکتر نصرالله امامى دانشگاه انقلاب شهریور .63 مرثیه ها در فارسى عربى یا هر زبان دیگرى شکلى خاص از شعراست که در آن ها عاطفه یا تخیل واحساس بر جنبه عقلى و استدلالى غلبه مى کند و سرانجام این عناصر عاطفى در کنار منطق شعرى با یکى ازاشکال هزار گوشه اش ظاهر مى شود در همین شماره مقالات : (معارف هنر) (قصه رجب) ( تئاتر تعزیه در عهد عتیق) ( چاپ سیلک) (تاریخچه معمارى مساجدایران) (جستارى در دستور زبان فارسى) درج شده است .

( کلام وپیام حافظ)(1) احمد سمیعى نشر دانش مرداد و شهریور 63.

( اصالت بیان شعرى حافظ بیشتر در صورت است تا در ماده در ترکیب است تا دراجزا در غزلهاى او واژه ها و ترکیبات نوآفریده صنایع بدیعى کم نظیر مضمونهاى بکر رمزها و نمادهاى معمایى الفاظ و اصطلاحات مهجور یا متروک اشارات نامانوس اوزان و قوافى و ردیفهاى نادر نیست که نظر گیراست . کمال هنر حافظ دراین است که از همان عناصر در دسترس معجوئى شفا بخش و مفرح مى سازد کلمات همان کلمات تعبیرها همان تعبیرها واسطوره ها و صور خیال همان است که بود فقط شاعراستادانه و توان گفت سحرآفرینانه آنها را به خدمت ابلاغ پیام خود در آورده است) . در همین شماره مقالات: (ادبیات در عصر صفوى و افشارى) و( پژوهشى تازه درباره سنایى) درج گردیده است .

تاریخ نگارشهاى عربى فواد سرگین (مجلد نهم در دستور زبان فارسى ) نشر دانش مرداد و شهریور 63.

(دومین سمینار نگارش فارسى) نشر دانش مرداد و شهریور 63.

پنجشنبه (داستان) جهاد مرداد 63.

(واقعیت گرایى در سینما) سروش 27 مرداد 63. در همین شماره مقالات: (سریالهاى بلند تلویزیونى چگونه ساخته مى شود؟) (نمایش عروسکى نوعى فعالیت مستقل هنرمندانه) درج گردیده است .

(بانوى زیباى آلاله کاران) اسماعیل عرب خوئى سروش 17 شهریور 63.

در همین شماره قسمت آخر مقاله( واقعیت گرائى در هنر) درج گردیده است .

(مفهوم و نقش طراحى صحنه در سیمنا) سروش 24 شهریور 63.

(گذرى تحلیلى بر سینما سیاسى) سروش 24 شهریور 63.

(درآمدى بر تعزیه (قسمت اول)( سروش 7 مهر 63.

( هیچ تراژدى به عظمت تعزیه نمى رسد). در همین شماره مقالات: (تصعید) و عکاسى قدم به قدم) درج گردیده است .

علمى :
(روان درمانى ارزشى) . (قسمت بیست و سوم ) دانشگاه انقلاب مهرماه 63.

در همین شماره مقالات: (بیمارى شناسى گیاهى واهمیت آن در زندگى بشر) ( استفاده از فرآورده هاى جنبى صنایع بعنوان منابعى ارزان در تولید مواد شیمیایى) و( منطق ریاضى) درج گردیده است .

(حرف زدن چیست و چگونه حرف مى زنیم ؟) دانشگاه انقلاب شهریور 63.

در همین شماره مقالات: (روان درمانى ارزشى) ( نظرى کوتاه بر حاصل چهارده سال آموزش کتابدارى درایران) ( بیمارى شناسى گیاهى واهمیت آن در زندگى بشر) و( یک روش ساده جهت نمایش ترکیب ژنى گامت ها در هیبریدهاى نسل f1) درج گردیده است .

(تغییر ماده اى ژنتیک موجودات زنده) دانشمند مردادماه 63.

در همین شماره مقالات( هارى بیمارى خطرناکى که در جامعه مطرح است) ( نحوه محاسبه ساعات استاندارد در هر کشور) ( طرق مبارزه با حشرات و آفات نباتى) ( تئورى امواج در فلسفه) ( علم دراسلام) ( سلول زنده) ( منشاء شهاب سنگها) موتور اتومبیل خود را بشناسید (پرورش گیاهان بدون استفاده از خاک) ( روشنائى انسان ماقبل تاریخ چگونه تامین مى شد؟) ( هواپیماهاى جدید شوروى از نوع میک و سوخو) (جهان هستى در کاسه سرانسان) ( کلیدى بسوى کائنات) ( نقش پزشکان در پیشگیرى از بیمارى هاى دهان و دندان) ( اثرات درمانى و عوارض جانبى آنتى بیوتیکها) ( ماشینهاى مترجم) ( مرورى بر ویژگیهاى تجهیزات فضائى فرانسه) ( سرما وابررسانى) ( کاربرد تئورى) اعداد در سیستم رمز گشائى) ( فیزیک در زندگى روزمره) ( پزشک دانشمندان پاسخ مى گوید) ( رابطه علم باایمان واعتقاد) ( علامت شناسى بیماریها) (شارک جدیدترین خودروى زرهى ضدتانک) ( درمان بدون دارو( (عوامل موثر در سرعت تایپ) ( رد بر فلاسفه با حکمت قرآن و براهین علمى) (تازه ترین روش براى تهیه پلیموهاى مصنوعى) درج گردیده است .

منشاء حیات دانشمند ویژه نامه شهریور ماه 63.

در همین شماره مقالات علمى زیر درج گردیده است: (بررسى نسل جدید شتاب دهنده ها) ( باکترى عامل بروزامراض گوناگون( ( کشفى امیدبخش در جهت شناخت عمیق تر کائنات) ( بچه ها و انگشت مکیدن) ( انتقال روشنائى خورشید به زیر زمین بوسیله آئینه ها) ( درجهان کامپیوتر) ( نقش مواد معدنى در سلامتى انسان) (تپش ساز قلب) ( چرا خواب مى بینیم) ( آیا تغییرات آب و هواامکان پذیراست) ( اصول آموزش در کند ذهنى) ( نیروى قدرتمند جدید با استفاده ازالکترونهاى آزاد) ( ساختمان شگفت انگیز درون اتم) (فعالیت شدید فضائى شوروى) و( ماست موجب طول عمراست) .

(آشنائى بیشتر با لیزر) دانشمند شماره 7 مهرماه 63 در همین شماره مقالات زیر درج گردیده است: (علم دراسلام (قسمت ششم)( ( انترفرون داروئى موثر وارزان قیمت (براى درمان سرطان)( ( آیا اعتیاد به الکل ناشى از نقص آنزیم ها و ژن هاست ؟) ( شناخت آتشفشانها و بررسى پدیده آتش فشانى درایران) ( ماموریت فضائى چند جانبه) (نگاهى به تاریخچه ى مابون و پیدایش شیمى مدرن) ( تولید مواد صنعتى در فضا) ( ذخائر عظیمى از سوخت استفاده نشده) ( رابطه علم باایمان واعتقاد) رد بر فلاسفه با حکمت قرآن و براهین علمى) (تاریخچه کوتاه رادیواکتیویته) ( انرژى سبز چیست ؟) ( و نحوه تشخیص و معالجه پذیرى دهان) .

(درباره مغزانسان) شاهد 15 شهریور63.

طرح ارتقاء فرهنگ آمار کاربردى و برنامه ریزى چیست ؟ سروش 10 شهریور 63.

(کامپیوتر به دنیاى فیلم سازى وارد مى شود) سروش 17 شهریور 63.

تاریخ ایران واسلام : 
مادر رسول خدا( ص) وازدواج عبدالله قسمت هفتم رسولى محلاتى پاسداراسلام شهریور 63.

ادامه مقاله در شماره مهر 63 تحت عنوان( عنوان عام الفیل) درج گردیده است .

( انقلاب اسلامى مردم و حفظ آثار باستانى) کیهان فرهنگى شماره 5 مرداد ماه 63.

(تصاویرى از زندگى قرن دهم در داستانهاى میرزا بر خوردار فراهى) کیهان فرهنگى شماره 6 شهریور 63.

(حماسه کربلا طلیعه حکومت مستضعفین) اعتصام مهرماه 63.

در همین شماره مقالات: (نوایى ازامیر نینوا) و( نگرشى تحلیلى بر جاهلیت) درج گردیده است .

(جنبش هاى ملى و دینى ایرانیان بر ضد بیگانگان) دانشمند شماره 5 مرداد 63 ادامه این مقاله در شماره 7 مهرماه 63 درج گردیده است .

(حسن صباح رهبرانقلابى اسماعیلیان) دانشمند ویژه نامه 20 شهریور 63. 

در همین شماره مقاله :

(قتل ناپلئون بوسیله سم) نیز درج شده است .

(تاریخ هجرى) استاد محیط طباطبائى دانشمندان شماه 7 مهرماه 63.

در همین شماره مقاله: (رمزهائى ازاساطیرایران) نیز درج شده است .

(نقد و معرفى کتاب( تاریخ نیشابورى) دکتر على اشرف صادقى) نشر دانش مرداد و شهریور 63.

(تاریخ ایرانیان و عربها) (نقد و معرفى کتاب ) دکتر رضا شعبانى نثر دانش مرداد و شهریور 63.

در همین شماره مقاله :

(تصویرى از چهره هاى سیاسى رژیم سابق) یادداشتهاى دکتر قاسم غنى نیز درج شده است .

(کلمه لااله الاالله حصنى) بمناسبت سالروز میلادامام هشتم ( ع ) شاهد 15 مرداد 63.

(کیست مولا؟ آنکه آزادت کند) بمناسبت سالروز غدیرخم شاهد 15 شهریور 63.

در همین شماره مقالات: (سرگذشت بیت عتیق) و( آزمون پیروزمندانه) درج گردیده است .

(سلام بر حسین سلام بر شهادت سلام بر عاشورا) شاهد اول مهر 63.

( امام در حدیث هجرت) شاهد 15 مهر 63.

امام جعفر صادق ( ع ) اسوه مبارزان و مجاهدان راه خدا ، پیام انقلاب 30 تیر 63.

در همین شماره مقالات: (دشمن شناسى)(27) بررسى انقلاب اسلامى ایران (ساواک فرزند سیا) تاریخ انبیاء قسمت چهارم نوح ( ع) و 30( تیر قیام یک امت) درج گردیده است ادامه مقالات: (بررسى تاریخ) و (تاریخ انبیاء) در شماره هاى بعدى چاپ شده است .

(مکتب باقرالعلوم) پیام انقلاب 10 شهریور 63 در همین شماره (گزارشى از کنگره جهانى حضرت رضا( ع ) و تاریخ انبیاء) درج گردیده است .

(در مکتب امام حسین (ع) پیام انقلاب 7 مهر 63 در همین شماره مقالات: (دشمن شناسى (29) خداپرستان سوسیالیست) ( تاریخ انبیاء) (مصاحبه با حضرت آیه الله جوادى آملى پیرامون لزوم شناخت ائمه (ع) (بررسى انقلاب اسلامى) و( گسرتش ساواک) درج گردیده است .

انقلابات آزادیبخش (قیام زید بن على) مکتب اسلام شماره 6 شهریور 63 در همین شماره مقاله: (غزوه تبوک) درج گردیده است . در شماره مهرماه مکتب اسلام مقالات: (قیام خونین عاشورا) ( مسجد ضرار یا لانه جاسوسى) درج گردیده است .

زندگینامه و بیوگرافى :
( امام خمینى دام ظله) سید محمد جواد مهرى پاسداراسلام شهریور 63.

امام در شیوه تدریس همواره شاگردان را به تحقیق دقت نگرى و ژرف اندیشى وامى داشت واز آنان مى خواست خود با مطالعه و مباحثه و کنجکاوى به مبانى جدید دست یابند). آیت الله حسن زاده آملى (حکیم عارف ادیب و ریاضیدان) کیهان فرهنگى شماره 5 مرداد 63.

هندسه یعنى اندازه عالم همه به اندازه است تمام کلمات تمام ذرات هر چه هست به قدر و به اندازه آفریده شده است . تاالان که در حوزه ها ریاضیات هست البته نوسان دارد چون طلبه ریاضیات را براى وقت و قبله و هلال مى خواند لذا( خلاصه الحساب) شیخ بهائى را مى خوانند.

تعبیراستاد ما (درباره شعرا)این بود که : تمام این دیوانها فداى دیوان چند تن : ملاى رومى نظامى سعدى حافظ سنایى !.

بازجناب آقاى قمشه اى (رضوان الله علیه ) یک وقتى درباره ادب انسان مى فرمود:انسان باید همیشه ادب داشته باشد عفت در کلام و در قلم و در نشست و برخاست داشته باشد و در آداب زندگیش بندگان خدا را احترام بگذارد.

مرگ بر آن فلسفه اى که با دین خدا موافقت ندارد!. فلسفه یعنى برهان استدلال حقایق دین خدا منطق وحى و محض حقیقت است حرف این است که قرآن و عرفان و برهان از یکدیگر جدائى ندارد برهان فلسفه است عرفان یافتن است .

این حرف را که شهرت داده اند که فلسفه را یونان گرفته اند و منطق رااز یونان گرفته اند حرفهایى سطحى و رایج است . جناب شیخ الریس در منطق اشارات در چند جا مسائلى را عنوان مى کند مى گوید: (گفته هاى فلاسفه پیش ازاسلام نپخته است و بعداز آن مسائل پخته شده است) .ادامه مقاله فوق تحت عناوین خلل (تانژانت) و (حب بقا) در شماره 6 کیهان فرهنگى درج گردیده است علم مثلثات متداول امروز مبتنى بر جیب و خلل است . جیب را سینوس SINUS و خلل را تانژانت TANGENTگویند که اساس آن از علماى اسلام است .

چون انسان مانند دیگر موجودات محبت جبلى به حیات و بقاى ذاتى خود دارد لذا هر چیزى را که حیات و بقایش را نافع است جالب و جاذب و عاشق است که در حقیقت عشق و علاقه آنها به واسطه عشق و علاقه به ذات خوداواست واز آنچه که ضاربه حیات و بقایش است نفرت دارد و دافع آن است . خداوند عالم به مصلحت کامله اش دو قوه شهوت و غضب به او عطا کرده است تا به یکى جلب نافع کند و به دیگرى دفع مانع و شهوت در حقیقت و واقع عشق و تمایل محبت است و تا ناملایم پیش نیامده قوه غضب منبعث نمى گردد. پس غضب فرع شهوت است واصل عشق و محبت است . شهوت است واصل عشق محبت است .

(یا من سبقت رحمته غضبه) . 
(دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى) کیهان فرهنگى شماره 6 شهریور 63.

مرحوم آیت الله دامغانى : آقاى جعفرى من مى دانم علت پیشرفت علمى شما چیست ؟

یکى ادبیات عربیتان خوب است و یکى منطقتان . و هر شاگردى که این دو تا درسش خوب باشد موفقیتش تضمین مى شود.

اگر کسى مى خواهداز سنگهاى آتشزنه علمى استفاده کند هم حوزه را ببیند و هم دانشگاه را واگراین دو تا را ببیند وحدت حوزه و دانشگاه درست مى شود و بدون دیدن هر دوى اینها و مدت حوزه دانشگاه جنبه رسمى و واقعى پیدا نمى کند.

در همین شماره مقالات: (آیت الله طالقانى فقه فرهنگ و قرآن) ( به یاد شهیدان رجائى و باهنر) و( یادى از جلال آل احمد) درج گردیده است .

ابو زکریا یحیى بن محمداحمد ( ابن عوام) دانشگاه انقلاب مهرماه 63.

ابوبکر على ابن احمد بن مختار ( ابن وحشیه) دانشگاه انقلاب شهریور 63.

(سرچشمه زلال تواضع) اعتصام مهرماه 63.

(گذرى بر زندگینامه حجت الاسلام سیدعلى خامنه اى) در همین شماره (زندگى نامه آیت الله سیدابوالحسن اصفهانى) درج گردیده است .

(نابغه بزرگ قرن سوم هجرى ابوالحسن على طبرستانى) دانشمند شماره 5 مرداد 63.

(آدارسیت گالوا نابغه شهیر ریاضیات) دانشمند ویژه نامه 20 شهریور 63.

در همین شماره مقاله( چارلز کوال محقق سیارات) درج گردیده است .

(کلاپروت بنیانگذار شیمى تحلیلى و کاشف عناصر) دانشمند شماره 7 مهرماه 63.

(نگاهى بر زندگى دانشمند نامى اسلام ابوریحان بیرونى) شاهد پانزدهم مرداد 63.

زندگانى پرچمدار علم امین الاسلام شیخ طوسى (ره ) پیام انقلاب 30 تیر63.

(زندگانى آیت الله العظمى مرعشى نجفى) پیام انقلاب 27 مرداد 63 در همین شماره مقاله( بیاد حجه الاسلام سید على اندرزگو) درج گردیده است .

(ویژگیهائى ازابعاد شخصیت شهید آیه الله قدوسى) پیام انقلاب 10 شهریور 63.

در همین شماره( ویژه نامه شهادت شهیدان رجائى و باهنر) درج گردیده است .

شهید کلاهدوز و جهان آرا(مصاحبه با برادر سنجقى) پیام انقلاب 7 مهر 63.

در همین شماره زندگى و شرح حال( آیت الله امامى کاشانى) درج گردیده است .