« کرونا و حوزویان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/ih.2019.69332

چکیده

فصل­نامه تحلیلی­ـ ­انتقادی حوزه « مجله حوزه، شماره7 و پیاپی182» ویژه حوزه­های دینی، با عنوان« نماد روشن­فکری حوزوی» با صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، و مدیرمسئولی دکتر عباس صالحی و سردبیری حجۀالاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و با محتوای: مقالات، پرونده، گفت­وگو و ... منتشر شد.
     در این شماره که با سخن سردبیر: « کرونا و حوزویان» آغاز می­­شود. 

کلیدواژه‌ها