نویسنده = محمد جواد رودگر
تعداد مقالات: 1
1. ریشه‏هاى رویش و راه‏هاى زدایش خرافه‏ها در ساحت دین

دوره 26، شماره 154-153، پاییز 1388، صفحه 206-236

محمد جواد رودگر