نویسنده = غلامرضا صادقی
تعداد مقالات: 2
1. چند اثر پیرایه‏زدا از فرهنگ دینى

دوره 26، شماره 154-153، پاییز 1388، صفحه 237-262

غلامرضا صادقی


2. معرفى دو اثر در اخبار ساختگى

دوره 26، شماره 154-153، پاییز 1388، صفحه 263-326

غلامرضا صادقی