دوره و شماره: دوره 26، شماره 154-153، پاییز 1388، صفحه 1-452 
6. ساى بابا و توهم تجلى خداگونه

صفحه 237-262

محمد حسین کیانی


10. مَشرَعَةُ بحارالانوار

صفحه 402-425

محمد تقی اکبرنژاد


11. فهرست موضوعی

صفحه 426-450

محمد تقی اکبرنژاد